1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

  • EXPRESS
  • BONUS
  • FRIENDLY
  • MOTO
  • EXPRESS TRUCK
  • FRIENDLY TRUCK
  • BUSINESS

Τι είναι το EXPRESS:

Είναι ένα συνδρομητικό πρόγραμμα προπληρωμής, που παρέχει σταθερή έκπτωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διελεύσεων και τον χρόνο πραγματοποίησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το EXPRESS απευθύνεται στους χρήστες της Αττικής Οδού που πραγματοποιούν σχετικά μικρό αριθμό διελεύσεων τον μήνα (από 0-35 διελεύσεις/μήνα). Στο EXPRESS μπορούν να εγγραφούν συνδρομητές όσοι χρησιμοποιούν για τις διελεύσεις τους επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα, συνολικού ύψους έως 2,70 μ.

Τι είναι το BONUS:

Το BONUS έχει σχεδιαστεί για τους τακτικούς χρήστες της Αττικής Οδού. Μπορείτε να κερδίσετε έως και 15 διελεύσεις εντελώς δωρεάν, κάθε μήνα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το BONUS απευθύνεται στους χρήστες της Αττικής Οδού που πραγματοποιούν τακτικά διελεύσεις (κατά μέσο όρο 36-87 διελεύσεις/μήνα). Στο BONUS μπορούν να εγγραφούν συνδρομητές όσοι χρησιμοποιούν για τις διελεύσεις τους επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα, συνολικού ύψους έως 2,70 μ.

Τι είναι το FRIENDLY:

Το FRIENDLY σας παρέχει αυξανόμενη κλιμακωτή έκπτωση ανάλογα με τις διελεύσεις που πραγματοποιείτε σε μηνιαία βάση. Όσο πιο συχνά χρησιμοποιείτε την Αττική Οδό, τόσο περισσότερο κερδίζετε.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το FRIENDLY απευθύνεται σε όλους εσάς που είστε πολύ συχνοί χρήστες της Αττικής Οδού και πραγματοποιείτε πάνω από 88 διελεύσεις τον μήνα. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να εγγραφούν συνδρομητές όσοι χρησιμοποιούν για τις διελεύσεις τους επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα, συνολικού ύψους έως 2,70 μ.

Τι είναι το MOTO:

Το MOTO είναι ένα συνδρομητικό πρόγραμμα προπληρωμής που απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν μοτοσικλέτα και παρέχει σταθερή έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διελεύσεων και τον χρόνο πραγματοποίησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το MOTO απευθύνεται αποκλειστικά σε μοτοσικλετιστές που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό για τις μετακινήσεις τους, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διελεύσεων που πραγματοποιούν.

Τι είναι το EXPRESS TRUCK:

Είναι ένα συνδρομητικό πρόγραμμα προπληρωμής, που παρέχει σταθερή έκπτωση ανεξάρτητα από τον αριθμό των διελεύσεων και τον χρόνο πραγματοποίησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το EXPRESS TRUCK απευθύνεται σε όλους τους χρήστες της Αττικής Οδού που πραγματοποιούν από 1/35 διελεύσεις/μήνα (διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος). Το πρόγραμμα αφορά μικρά και μεσαία φορτηγά, συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων), καθώς και μεγάλα φορτηγά με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m, με 4 άξονες και πάνω.

Τι είναι το FRIENDLY TRUCK:

Το συνδρομητικό πρόγραμμα προπληρωμής FRIENDLY TRUCK σας παρέχει αυξανόμενη κλιμακωτή έκπτωση ανάλογα με τις διελεύσεις που πραγματοποιείτε σε μηνιαία βάση. Όσο πιο συχνά χρησιμοποιείτε την Αττική Οδό, τόσο περισσότερο κερδίζετε.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το FRIENDLY TRUCK απευθύνεται σε όλους τους χρήστες της Αττικής Οδού που πραγματοποιούν πάνω από 34 διελεύσεις/μήνα (διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος), προσφέροντας έκπτωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διελεύσεων που πραγματοποιούν. Το πρόγραμμα αφορά μικρά και μεσαία φορτηγά, συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων), καθώς και μεγάλα φορτηγά, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m, με 4 άξονες και πάνω.

Τι είναι το BUSINESS:

Το BUSINESS είναι συνδρομητικό πρόγραμμα μεταπληρωμής  που προσφέρει αυξανόμενες κλιμακωτές εκπτώσεις, ανάλογα με τις διελεύσεις που πραγματοποιείτε σε μηνιαία βάση.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το συνδρομητικό πρόγραμμα BUSINESS απευθύνεται αποκλειστικά σε εταιρείες (νομικά πρόσωπα) και για συνολικό αριθμό οχημάτων 10 και άνω (ανεξαρτήτως κατηγορίας).