1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Αττικές Διαδρομές Α.Ε.: η εταιρεία Λειτουργίας & Συντήρησης

Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1999 κι έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής, αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία του αυτοκινητόδρομου (24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο) και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους χρήστες.

Στις καθημερινές δραστηριότητες της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» περιλαμβάνονται:

 • Η διαχείριση της κυκλοφορίας.
 • Ο εντοπισμός, η επέμβαση και η αντιμετώπιση συμβάντων και ατυχημάτων.
 • Η συντήρηση του έργου (προληπτική και διορθωτική).
 • Η συλλογή διοδίων.
 • Ο σχεδιασμός της πολιτικής διοδίων και η διαχείριση των διαφόρων συνδρομητικών – εμπορικών πακέτων πληρωμής διοδίων.
 • Η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε όλους τους εμπλεκομένους μέσω της λειτουργίας της Αττικής Οδού (π.χ. η ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας).

Διεύθυνση Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Συντήρησης

Στις καθημερινές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού περιλαμβάνονται:

 • Η παρακολούθηση της κυκλοφορίας.
 • Η διαχείριση έκτακτων περιστατικών και προγραμματισμένων ενεργειών.
 • Η επιθεώρηση, η συντήρηση και οι επισκευές που απαιτούνται για να διατηρείται ο αυτοκινητόδρομος σε καλή κατάσταση.
 • Η συντήρηση των οχημάτων και των εγκαταστάσεων.
 • Οι εργασίες ρουτίνας, όπως ο καθαρισμός του δρόμου.

Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.)

Βασικό κέντρο ελέγχου του αυτοκινητόδρομου αποτελεί το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.), που βρίσκεται στην Παιανία και λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Με τη συνεχή παρουσία ειδικευμένων στελεχών και με τη χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, το Κ.Δ.Κ. επιβλέπει διαρκώς τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου, ενώ ενημερώνεται και ενημερώνει άμεσα τα λοιπά αρμόδια τμήματα και τους φορείς για την εμφάνιση τυχόν προβλημάτων.

Το Κ.Δ.Κ. ενημερώνεται για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τα τυχόν συμβάντα μέσω εξοπλισμού που περιλαμβάνει:

 • Τα οχήματα περιπολίας που κινούνται σε όλο το μήκος της Αττικής Οδού 24 ώρες το 24ωρο, έτσι ώστε οι Υπάλληλοι Περιπολίας να εντοπίζουν οποιοδήποτε περιστατικό και να επεμβαίνουν γρήγορα, παρέχοντας δωρεάν βοήθεια.
 • Τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1024*, που μπορούν να καλέσουν οι χρήστες της Αττικής Οδού από το κινητό τους.
 • Τα Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης, που βρίσκονται ανά 50 μέτρα μέσα στις σήραγγες και ανά 2 χλμ. στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο.
 • Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (Closed Circuit TV – CCTV) με κάμερες που παρακολουθούν μακροσκοπικά την κυκλοφορία για εντοπισμό ατυχημάτων και κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
 • Αισθητήρες κυκλοφοριακής ροής, που είναι τοποθετημένοι κάτω από το οδόστρωμα και μετρούν τον κυκλοφοριακό φόρτο και τη μέση ταχύτητα των οχημάτων.

Στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Αττικής Οδού λειτουργεί και η υπηρεσία ενημέρωσης των ΜΜΕ της Αττικής. Καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Media Information Officer του Κέντρου ενημερώνει απευθείας τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αττικής σχετικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας που επικρατούν στον αυτοκινητόδρομο. Επίσης, από το ΚΔΚ λειτουργεί και ο λογαριασμός Twitter της Αττικής Οδού (@aodostraffic), με συνεχή tweets ως προς τις εκάστοτε επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Πέραν της διαχείρισης της κυκλοφορίας, εξαιρετικά κρίσιμος σε ένα τόσο μεγάλο έργο είναι και ο παράγοντας συντήρηση. Στην Αττική Οδό, οι εργασίες συντήρησης αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και κατανέμονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • Προληπτική συντήρηση, με τακτικές επιθεωρήσεις και συνεχείς εργασίες, και
 • Διορθωτική συντήρηση, με έκτακτες επιθεωρήσεις και ενέργειες αποκατάστασης.

Διαχείριση συμβάντων

Η διαχείριση της κυκλοφορίας αποτελεί το αντικείμενο διαρκούς απασχόλησης των ανθρώπων της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.». Στις αρμοδιότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται:

 1. Η συνεχής εποπτεία του δικτύου και η ανίχνευση των συμβάντων με τεχνολογικό εξοπλισμό και προσωπικό, σε 24ωρη βάση.
 2. Η κινητοποίηση και ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών και η υποβοήθηση του έργου τους.
 3. Η λήψη των πρώτων μέτρων προστασίας στον τόπο του συμβάντος.
 4. Η επίλυση απλών καθημερινών συμβάντων, πριν αυτά εξελιχθούν σε κυκλοφοριακά προβλήματα.
 5. Η διάθεση ανθρώπινων και υλικών πόρων, καθώς και εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για ειδικούς τύπους περιστατικών (μηχανήματα, εκχιονιστικά, γερανοί, κ.ά.).
 6. Ο κεντρικός συντονισμός και η πληροφόρηση των εμπλεκομένων μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.), που λειτουργεί και ως πυρήνας συλλογής και διάχυσης πληροφοριών.

Τεχνολογικές υποδομές

Το Traffic Management System – T.M.S. είναι ο «τεχνολογικός» συνεργάτης των ανθρώπων του Κ.Δ.Κ. (Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας) και, σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο σύγχρονο εξοπλισμό του αυτοκινητόδρομου, προσφέρει στο προσωπικό της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» διαρκή ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν κατά μήκος της Αττικής Οδού.

Εξοπλισμός αυτοκινητόδρομου

 • 232 κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (Closed Circuit TV – CCTV).
 • 15 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων κατά μήκος της Αττικής Οδού (Mainline Variable Message Signs – MVMS).
 • 57 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που καλύπτουν όλες τις προσβάσεις στην Αττική Οδό (Access Variable Message Signs – AVMS).
 • 71 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων σε όλους τους σταθμούς διοδίων (Toll Variable Message Signs – Toll VMS).
 • 30 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων μίας γραμμής κατά μήκος της Αττικής Οδού (Single Line Variable Message Signs- SLVMS).
 • 586 συστοιχίες αισθητήρων (τοποθετημένοι ανά 500μ. στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο και ανά 60μ. στις σήραγγες) για την καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου και των ταχυτήτων (Vehicle Detection System – VDS).
 • 560 πινακίδες ελέγχου λωρίδας (Lane Control Signs – LCS).
 • 359 πινακίδες μεταβλητών ορίων ταχύτητας (Variable Speed Limit Signs – VSLS).
 • 44 συσκευές ανίχνευσης υπέρβασης επιτρεπόμενου ύψους οχημάτων στις εισόδους (Over Height Vehicle Detection – OHVD).
 • 3 μετεωρολογικοί σταθμοί για τη μέτρηση μεγεθών όπως: θερμοκρασία, άνεμος, υγρασία, πίεση αέρος.
 • Περιβαλλοντικοί σταθμοί με μετάδοση μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, μέσω συστήματος Scada (8 σταθερές θέσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση, 8 σταθερές θέσεις για την ηχορύπανση, κινητές μονάδες μέτρησης θορύβου για την πραγματοποίηση 130 μετρήσεων ετησίως σε προκαθορισμένα σημεία).
 • Τηλεφωνική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης, 1024*.
 • Συστήματα επικοινωνίας TETRA.

Εξοπλισμός εντός του Κ.Δ.Κ. (Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας)

 • 1 video wall (5,8μ x 2,2μ) που αποτελείται από 8 «φυσικά cubes» των 70΄. Στην καθημερινή λειτουργία 2 cubes λειτουργούν ως κεντρικά, ενώ τα υπόλοιπα διαιρούνται, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 24 monitor των 35΄.
 • 8 σταθμοί εργασίας με πρόσβαση στα λογισμικά Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ελέγχου/χειρισμού του εξοπλισμού πεδίου (πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, κάμερες, εξοπλισμός σηράγγων, φώτα, κ.λπ.), καταγραφής συμβάντων και ατυχημάτων, παρακολούθησης real-time της κίνησης των οχημάτων περιπολίας.

Στόλος οχημάτων

Ο στόλος των οχημάτων της εταιρείας περιλαμβάνει εξοπλισμένα van για επέμβαση σε συμβάντα και εκτέλεση εργασιών συντήρησης, mini van για τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, γερανούς, οχήματα pick up και επιβατικά οχήματα. Για την παροχή δωρεάν οδικής βοήθειας στους χρήστες της Αττικής Οδού, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συνεργάζεται και με εταιρείες Οδικής Βοήθειας, οι οποίες διαθέτουν σε 24ωρη βάση τα οχήματά τους.

Η εταιρεία διαθέτει πολυμηχανήματα τύπου Unimog, τα οποία λειτουργούν με την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού (λεπίδα, αλατοδιανομέας) και ως εκχιονιστικά, καθώς επίσης και φορτηγά εξοπλισμένα με πλυστικά συγκροτήματα, σάρωθρα (σκούπες), καλαθοφόρα και φορτωτές. Όλα τα φορτηγά της εταιρείας δύναται τον χειμώνα να μετατραπούν σε εκχιονιστικά με την προσθήκη λεπίδας και αλατοδιανομέα.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Αριθμός εργαζομένων

Σήμερα, για τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση της Αττικής Οδού απασχολούνται περίπου 1.228 εργαζόμενοι των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Μηχανικοί (Πολιτικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Συγκοινωνιολόγοι) και άλλοι επιστήμονες, που κατευθύνουν και υποστηρίζουν το γενικό διοικητικό έργο της εταιρείας.
 • Προσωπικό διαχείρισης της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου.
 • Προσωπικό διοδίων και εξυπηρέτησης πελατών.

Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού

Σε ετήσια βάση το προσωπικό των περιπόλων και της συντήρησης εκπαιδεύεται σε θέματα:

 • Πρώτων βοηθειών για παροχή άμεσης βοήθειας σε περιστατικά στην Αττική Οδό, όπως τραυματισμοί, κ.λπ.
 • Πυρόσβεση με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.
 • Ασφάλειας των σηράγγων.
 • Βασικής Κυκλοφοριακής Τεχνικής.
 • Ασφάλειας της εργασίας.
 • Οικολογικής και ασφαλούς οδήγησης των οχημάτων περιπολίας καθώς και οδήγησης σε ειδικές συνθήκες (νύχτα, βροχή κ.λπ.).
 • Χειρισμού των Μηχανημάτων Έργου της εταιρίας, ανά κατηγορία, από διπλωματούχους Χειριστές Μηχανημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά σε ό,τι αφορά στο κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας εντός των σηράγγων, το προσωπικό της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικά κέντρα που χρησιμοποιούν προσομοιωτές αναπαραγωγής συμβάντων σε πραγματικές συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε σήραγγα, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν στην προσπάθεια των αρμόδιων Κρατικών Αρχών σε περίπτωση που χρειαστεί.

*Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.