1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

 
Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει συνοπτικά τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικότερα τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης αυτών από τους Υπευθύνους Επεξεργασίας.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πολιτικής μας επιλέξτε: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.
2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων.
3. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας.
4. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
1 Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκπροσώπου του ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΜΗ 2230901000, ΑΦΜ 094421389, ΕΔΡΑ: Παιανία Αττικής ΤΚ 19002, 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, Έξοδος 18, Κέντρο Λειτουργίας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302106682200, ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

2. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., ΓΕΜΗ 3534001000, ΑΦΜ 099360227, ΕΔΡΑ: Παιανία Αττικής ΤΚ 19002, 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, Έξοδος 18, Κέντρο Λειτουργίας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302106682000, ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

2 Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων Κυριακή Λωσταράκου, ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]
[email protected]

3 Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων Κατά κύριο λόγο συλλέγουμε τα στοιχεία σας απευθείας από εσάς, κατά την εγγραφή σας σε υπηρεσίες ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, email, τηλέφωνο, ΑΦΜ, επάγγελμα/ιδιότητα, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος,  καταγραφή διελεύσεων συνδρομητών, στοιχεία πιστωτικών καρτών εφ’όσον κάποιος επιθυμεί την χρέωση της κάρτας του, αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ), αριθμός συσκευής πομποδέκτη, κωδικός συνδρομητικού λογαριασμού,). Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα εικόνας σε περίπτωση συμβάντος ή κατά τη διέλευσή σας από τη λωρίδα διοδίων καθώς και ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως ιατρικές πληροφορίες, όπου απαιτείται (περιπτώσεις εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα με τραυματισμό). Καταγράφονται επίσης, σε όσες περιπτώσεις  αναφέρεται σε ηχογραφημένο μήνυμα, οι τηλεφωνικές συνομιλίες με εκπροσώπους της εταιρείας µε σκοπό την ασφάλεια και την απόδειξη των εμπορικών συναλλαγών.
4 Cookies Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον Ιστότοπο μας, δεδομένων σας από τα cookies που έχετε επιτρέψει με την συγκατάθεση σας να χρησιμοποιηθούν και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο Ρυθμίσεις Cookies του ιστότοπου μας.
5 Σκοποί επεξεργασίας (i) Λήψη αιτημάτων / παραπόνων/συμβάντων (προφορικών και έγγραφων) από συνδρομητές/χρήστες & απάντηση σε αυτά.

(ii) Σύναψη και διαχείριση αίτησης / σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων, στα πλαίσια του κυρωτικού της από 23.5.1996 σύμβασης παραχώρησης Νόμου 2445/1996 (ΦΕΚ Α 274).

(iii) Διαλειτουργικότητα.

(iv) Μηνιαία (ηλεκτρονική και μη) τιμολόγηση συνδρομητών στα πλαίσια του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α 251).

(v) Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων (υποβολή ΔΦΕ κ.α.) στα πλαίσια του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).

(vi) Τιμολόγηση και διεκπεραίωση αιτημάτων / παραπόνων συνδρομητών στα πλαίσια της οδηγίας 2004/52/ΕΚ και του ΠΔ 177/2007 (ΦΕΚ Α 216).

(vii) Διεκπεραίωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με συνδρομητές στα πλαίσια της εφαρμογής myEpass που αναρτάται στον ιστότοπο www.aodos.gr.

(viii) Αποστολή νέων / προωθητικών ενεργειών (newsletter, έντυπα κ.α.).

(iix) Τηλεφωνική έρευνα ικανοποίησης συνδρομητών.

(ix) Καταγραφή μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) για την παρακολούθηση της κυκλοφοριακής ροής κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, την προστασία και ασφάλεια των συναλλαγών, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας στους Σταθμούς και στις Λωρίδες Διοδίων, στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών και στο ΚΕΣ.

(x) Οδική Βοήθεια χρηστών Αττικής Οδού.

(xi) Γνωστοποίηση συμβάντος σε ασφαλιστικές εταιρείες για την άσκηση δικαιώματος και την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης των Υπευθύνων Επεξεργασίας.

(xii) Παραβάσεις διοδίων.

(xiii) Διαχείριση τροχαίων συμβάντων.

(xxiv) Η απόδειξη των συναλλαγών κατά την καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων. Η καταγραφή πραγματοποιείται για την απόδειξη των συναλλαγών και την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των μερών σε περίπτωση αμφισβήτησης.

6 Νομική βάση της επεξεργασίας Η επεξεργασία γίνεται κατά περίπτωση:

α) για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και των συνδρομητών.

β) για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας.

Η εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων που απορρέουν από (α) τον κυρωτικό της από 23.5.1996 σύμβασης παραχώρησης Νόμο 2445/1996 (ΦΕΚ Α 274), (β) το Ν. 4172/2013 – ΚΦΕ (ΦΕΚ Α 167), (γ) το Ν. 4308/2014 περί ελληνικών λογιστικών προτύπων (ΦΕΚ Α 251), (δ) την οδηγία 2004/52/ΕΚ και το ΠΔ 177/2007 (ΦΕΚ Α 216) και (ε) το Ν 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή (ΦΕΚ Α 191).

γ) για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται από τους υπεύθυνους επεξεργασίας.

δ) για την υπεράσπιση – νομική προστασία των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, την προστασία αγαθών και περιουσίας, καθώς και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.

ε) κατόπιν Συγκατάθεσης του Υποκειμένου Επεξεργασίας κατά περίπτωση.

7 Πρόσβαση και Διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Συλλογή δεδομένων Συνδρομητών μέσω συνεργαζομένων εταιρειών (εκτελούντων την επεξεργασία):

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν και οι συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.

Οι Εκτελούντες υποχρεούνται συμβατικά από εμάς να τηρούν εχεμύθεια, να μη κοινοποιούν Δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδεια μας να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον ΓΚΠΔ. Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας, όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα με τις κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(α) Οι αρμόδιες αστυνομικές, εισαγγελικές και φορολογικές αρχές στα πλαίσια του Ν. 4172/2013 – ΚΦΕ (ΦΕΚ Α 167).

(β) Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα πλαίσια του κυρωτικού της από 23.5.1996 σύμβασης παραχώρησης Νόμου 2445/1996 (ΦΕΚ Α 274).

(γ) Οι λοιπές εταιρείες παραχώρησης οδικών υποδομών με διόδια στα πλαίσια της Διαλειτουργικότητας [οδηγία 2004/52/ΕΚ και το ΠΔ 177/2007 (ΦΕΚ Α 216)].

(δ) Οι εταιρείες (ενδεικτικά η εταιρεία INFORM Π.ΛΥΚΟΣ ΑΕ) στις οποίες αποστέλλονται σε ηλεκτρονικό αρχείο οι μηνιαίες διελεύσεις συνδρομητών, για την πλήρωση των αναγκών εκτύπωσης, εμφακέλλωσης και αποστολής των τιμολογίων των συνδρομητών.

(ε) Εταιρείες INTERAMERICAN και ΟΒΒΟ για την παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας σε ΙΧ και Βαρέα Οχήματα.

(στ) Οι εταιρείες τηλεφωνικής έρευνας ικανοποίησης συνδρομητών για βελτίωση των παρεχόμενων προς τους συνδρομητές υπηρεσιών (INVISION/METRON ANALYSIS/SSA).

(ζ) Ασφαλιστικές εταιρείες λόγω υποχρέωσης ή δικαιώματος που προκύπτει από ασφαλιστική κάλυψη και σε τρίτους συνεργάτες της Εταιρείας οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση της διαχείρισης ορισμένων ατυχημάτων / παραπόνων χρηστών για λογαριασμό της Εταιρείας βάσει σύμβασης (π.χ. πραγματογνώμονες).

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα των συνεργαζομένων εταιρειών:

(α) Οι εταιρείες που διανέμουν για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη «e-pass» (ενδεικτικά ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, AUTECO, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ).

(β) Οι εταιρείες που εισπράττουν για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας είτε τα ποσά προκαταβολής είτε τα ποσά εξόφλησης για τις ηλεκτρονικές διελεύσεις στην Αττική Οδό (ενδεικτικά ΕΚΟ – BP, SHELL, EUROBANK, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ).

(γ) Οι εταιρείες που παρέχουν την εξ αποστάσεως σύναψη αιτήσεων / συμβάσεων για την εγγραφή συνδρομητών στα εμπορικά προγράμματα της Αττικής Οδού (ενδεικτικά η εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ).

8 Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς Δεν πραγματοποιείται.
9 Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων Για την διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και έχουμε υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για την αποφυγή τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολίτικες και διαδικασίες μας ασφάλειας πληροφοριών αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων.
10 Χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) Το χρονικό διάστημα ισχύος της, αορίστου χρόνου, εκάστης αίτησης / σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων πλέον πέντε (5) ετών μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ισχύος αυτής βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206) περί παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου και των διατάξεων του άρθρου 250 ΑΚ περί παραγραφής απαιτήσεων. β) Οι εικόνες που λαμβάνονται μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης τηρούνται έως 3ημέρες, εκτός αν απεικονίζεται συμβάν, οπότε τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο βάσει της Οδηγίας 1/2011 της ΑΠΔΠΧ ή μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης του συμβάντος. γ) Ο χρόνος τήρησης του αρχείου της τηλεφωνικής καταγραφής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις προς και από το Τηλεφωνικό Κέντρο, τις Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 1024 και στην επικοινωνία με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
11 Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα, που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς Αυτά τα δικαιώματα είναι τα ακόλουθα: Πρόσβαση, Διόρθωση, Διαγραφή, Εναντίωση, Περιορισμός επεξεργασίας, Φορητότητα, Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκείτε εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 2016/679.

Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο [email protected]* εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματος σας. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας, για λόγους ταυτοποίησης, πριν απαντήσουμε σε αίτημά σας. Σε ότι αφορά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του Υποκειμένου Επεξεργασίας.

12 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr ). Στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Φαξ: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
13 Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ Δεν πραγματοποιείται.
14 Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των υποκειμένων των δεδομένων Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκάστου υποκειμένου αποτελεί νομική και συμβατική υποχρέωση για τη σύναψη της αίτησης / σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων, για την τιμολόγηση (ηλεκτρονική ή έγχαρτη) των ηλεκτρονικών διελεύσεων των συνδρομητών της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. αναφορικά με τους συνδρομητές της, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί διαλειτουργικότητας συστημάτων διοδίων καθώς και για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή. Σε περίπτωση μη παροχής των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθίσταται αδύνατη η σύναψη της αίτησης / σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων. Η απόδειξη των συναλλαγών κατά την καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων.

Η καταγραφή πραγματοποιείται για την απόδειξη των συναλλαγών και την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των μερών σε περίπτωση αμφισβήτησης.

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Οι εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., έχουν υιοθετήσει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής ο Γενικός Κανονισμός) και του Ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρούν και συμμορφώνονται πλήρως με αυτόν.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Πολιτική»),το Συνοπτικό Πίνακα Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies, προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο, το σκοπό των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

1. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι Εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής και για τις ανάγκες της παρούσης, η «Εταιρεία»), ενεργώντας από κοινού ως συνυπεύθυνες επεξεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 24 του Γενικού Κανονισμού, συλλέγουν μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα για κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Τα δεδομένα αυτά αφορούν συνδρομητές χρήστες και τρίτους και μπορεί να είναι (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, email, τηλέφωνο, ΑΦΜ, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, επάγγελμα/ιδιότητα, καταγραφή διελεύσεων συνδρομητών, στοιχεία πιστωτικών καρτών εφ’όσον κάποιος επιθυμεί την χρέωση της κάρτας του, αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ), κωδικός συνδρομητικού λογαριασμού, αριθμός συσκευής πομποδέκτη).

Τα δεδομένα αυτά κοινοποιούν τα ίδια τα Υποκείμενα, είτε ηλεκτρονικά, είτε με τηλεομοιοτυπία είτε με τη συμπλήρωση των ειδικών εταιρικών εντύπων, είτε τηλεφωνικά για τη σύναψη συνδρομητικής σύμβασης (Αίτηση Σύμβασης) ή για την αποστολή κάποιου αιτήματος/παραπόνου, για τη διαχείριση συμβάντος. Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκάστου υποκειμένου αποτελεί νομική και συμβατική υποχρέωση για τη σύναψη της αίτησης / σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων, για την τιμολόγηση (ηλεκτρονική ή έγχαρτη) των ηλεκτρονικών διελεύσεων των συνδρομητών της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. αναφορικά με τους συνδρομητές της, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί διαλειτουργικότητας συστημάτων διοδίων. Σε περίπτωση μη παροχής των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθίσταται αδύνατη η σύναψη της αίτησης / σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων. Επίσης δεδομένα των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου δύνανται να καταγραφούν μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου για τη διαχείριση της κυκλοφορίας καθώς και στους Σταθμούς και στις λωρίδες των διοδίων, στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών και στο Κέντρο Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (ΚΕΣ) για την ασφάλεια των συναλλαγών, την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της Αττικής Οδού. Για τη συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων δείτε και άρθρα 3 και 5 του Συνοπτικού Πίνακα. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης κατά τις διελεύσεις των οχημάτων με παράβαση από τα διόδια. Στην περίπτωση αυτή δύναται να καταγραφεί ο αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, για τη διαχείριση των παραβάσεων από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και την επιβολή διοικητικού προστίμου από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας. Ειδική μνεία γίνεται ότι οι διελεύσεις από τα διόδια χωρίς καταβολή τέλους διοδίων, είναι παράβαση του άρθρου 29 παρ 10 και 11 του Κ.Ο.Κ. Προσωπικά δεδομένα συνδρομητών, χρηστών και τρίτων συλλέγονται και καταγράφονται κατά την επικοινωνία και συνομιλία τους με εκπροσώπους των Υπευθύνων Επεξεργασίας στο Τηλεφωνικό Κέντρο, στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών, στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 1024, στην επικοινωνία με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και σε κάθε άλλη περίπτωση που αναφέρεται σε ηχογραφημένο μήνυμα. Η καταγραφή πραγματοποιείται στο πλαίσιο εξέλιξης της συγκεκριμένης συναλλακτικής σχέσης µε σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων της επικοινωνίας μας, για την απόδειξη των συναλλαγών και την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των μερών σε περίπτωση αμφισβήτησης, π.χ. κατά την τηλεφωνική ανανέωση με χρήση πιστωτικών καρτών, την εξ αποστάσεως τροποποίηση στοιχείων των πελατών, απόκριση σε συμβάν ή παράπονο κλπ.. Τέλος δεδομένα χρηστών του αυτοκινητοδρόμου δύνανται να συλλέγονται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες των Υπευθύνων Επεξεργασίας κατά την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας είτε από το προσωπικό μας κατά τη διάρκεια κάποιου συμβάντος (πχ φωτογραφικό υλικό από τροχαίο συμβάν, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος και γεωγραφική θέση αυτού, εμπλεκόμενοι). Επίσης δεδομένα διαβιβάζονται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας σε τρίτους Συνεργάτες σύμφωνα με το άρθρο 7 του Συνοπτικού Πίνακα. Τυχόν δε παράπονα, πληροφορίες και αιτήματα συνδρομητών χρηστών και τρίτων καταγράφονται σε βάσεις δεδομένων για λόγους ποιότητας και διαχείρισης. Δείτε στο συνοπτικό Πίνακα άρθρο 5.

2. Σκοποί επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, παρά μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και οι οποίοι αναφέρονται εκτενώς στο άρθρο 5 του Συνοπτικού
Πίνακα.

3. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων λόγω διαλειτουργικότητας

Διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα διέλευσης με καταβολή διοδίων μέσω Ηλεκτρονικής Συσκευής ενός Εκδότη ηλεκτρονικής συσκευής διέλευσης από τις ειδικώς καθορισμένες λωρίδες του εκάστοτε Αυτοκινητοδρόμου, που φέρουν ειδική σήμανση. Η Εταιρεία δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα Συνδρομητών και Χρηστών άλλων Αυτοκινητοδρόμων ούτε διαβιβάζει σε άλλους Φορείς Διαχείρισης Διοδίων προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών και χρηστών της. Παρ’ όλα αυτά, οι Φορείς Διαχείρισης Διοδίων που έχουν αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση των οδικών υποδομών (ή/και οι Εταιρίες Λειτουργίας που έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει συμβάσεως να ενεργούν ως άμεσοι εντολοδόχοι τους για την είσπραξη διοδίων) και οι Εκδότες, διατηρούν την ευχέρεια διαβίβασης μεταξύ τους δεδομένων των Συνδρομητών για τους σκοπούς της διερεύνησης συμβάντων και/ή επίλυσης προβλημάτων ή παραπόνων των Συνδρομητών από τις ηλεκτρονικές διελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Διαλειτουργικότητας και μόνο μεταξύ του Εκδότη και του συγκεκριμένου Φορέα Διαχείρισης, τους οποίους η υπό διερεύνηση υπόθεση αφορά.

4. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους

Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, στα πλαίσια εκτέλεσης των συμβατικών και επιχειρησιακών μας υποχρεώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτες αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες, και Συνεργάτες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Συνοπτικού πίνακα.

Οι συνεργάτες της Εταιρείας που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της κατά τα ανωτέρω δεσμεύονται με σύμβαση εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό. Για τις κατηγορίες αποδεκτών δείτε και άρθρα 7 και 8 του Συνοπτικού Πίνακα.

5. Δικαιώματα Υποκειμένων Επεξεργασίας

Α) Συγκατάθεση και δικαίωμα αντίρρησης

Πέραν των δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία ενδέχεται να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους συναφείς σκοπούς, οπότε μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτή τη χρήση. Η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε δηλώσει για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Συσκευής σας ή του αυτοκινητοδρόμου, για λόγους βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της (έρευνα ικανοποίησης), για την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου (newsletter), για την προώθηση συναφών αγαθών και υπηρεσιών ή για άλλους συναφείς σκοπούς, Στην περίπτωση αυτή σας δίδεται η δυνατότητα να μην απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση ή να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συνοπτικού πίνακα.
Παρ’ όλα αυτά δεν θα σας διαγράψουμε από κάποιες επικοινωνίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή επιβάλλονται από το φορολογικό νόμο ή τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Β) Δικαιώματα του Υποκειμένου

Πρόσβαση: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν και με ποιο τρόπο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια χρέωση. Διόρθωση: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή επικαιροποίηση προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι ελλιπή ή εσφαλμένα. Διαγραφή: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας. Το Δικαίωμα Διαγραφής υπόκειται σε προϋποθέσεις. Έτσι είναι δυνατόν να περιοριστεί εφόσον ενδεικτικά η διατήρηση των δεδομένων είναι υποχρεωτική για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας μας που μπορεί να βασίζονται σε διατάξεις ειδικότερων νόμων όπως Αστικού και Ποινικού Κώδικα, φορολογικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας κ.ά. ή σε σχετικές οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που είναι η επιβλέπουσα αρχή του Έργου.

Εναντίωση: Μπορείτε να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, την οποία θα σεβαστούμε με την προϋπόθεση μη ύπαρξης άλλων νόμιμων λόγων. Περιορισμός επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους ή την νομιμότητα της επεξεργασίας. Φορητότητα: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα, που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας βάσει της εν λόγω συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκείτε εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 2016/679.

6. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης μεταξύ της Εταιρείας και των συνδρομητών, χρηστών, προμηθευτών, συνεργατών ή τρίτων (Υποκειμένων Επεξεργασίας) και πάντως για όσο διάστημα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και οι ειδικότερες διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης καθώς και ο ΑΚ για την περίπτωση που προκύψουν οιεσδήποτε συμβατικές ή περιουσιακές αξιώσεις ή άλλες διαφορές.

Για τον χρόνο τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων δείτε και άρθρο 10 του Συνοπτικού Πίνακα.

7. Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή κακόβουλη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της Εταιρείας ή σε εξωτερικούς συνεργάτες ή σε αρμόδια υπουργεία και Αρχές που ενεργούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα και δεσμεύονται με υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

8. Cookies 

Η Εταιρεία για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού της Τόπου, ενδέχεται να χρησιμοποιεί Cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών. Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies της Εταιρείας και ρυθμίστε τη χρήση τους.

Για την πολιτική των Cookies που ακολουθεί η Εταιρεία ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις Cookies.

9. Αιτήματα Συμβάντων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει τα Υποκείμενα των δεδομένων ότι για αιτήματα που αφορούν στο συμβάν της 24ης Ιανουαρίου 2022, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει αναπτύξει πλατφόρμα καταχώρησης αιτημάτων στην οποία το Υποκείμενο των δεδομένων, συναινεί για την παροχή προσωπικών δεδομένων του και δηλώνει την ορθότητα αυτών.

  1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων: Email, όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, κινητό τηλέφωνο, ΙΒΑΝ – Δικαιούχος – Τράπεζα Λογαριασμού, Αρ. Κυκλοφορίας Οχήματος (μάρκα, χρώμα και κατηγορία), Ονοματεπώνυμο Κατόχου, Είσοδος – Έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο (κατεύθυνση, ημερομηνία και ώρα), Γεωγραφική Θέση του οχήματος, Τηλεφωνική Συνομιλία, Τρόπος Πληρωμής και Αρχείο Φωτογραφιών ή Βίντεο.
  2. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διερεύνηση του συμβάντος για τυχόν ικανοποίηση του αιτήματος του Υποκειμένου των δεδομένων.
  3. Χρόνος Τήρησης: Το Υποκείμενο των δεδομένων με τη συμπλήρωση και καταχώρηση της αίτησής του συναινεί στην επεξεργασία και τήρηση των Προσωπικών Δεδομένων του για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα άρθρο 250 και άλλως έως έκδοσης οριστικής και τελεσίδικης απόφασης σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς που τυχόν προκύψει.
  4. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν τα αρμόδια τμήματα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και ο Σύμβουλος Invision Α.Ε.
  5. Τα Υποκείμενα Επεξεργασίας έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης, διόρθωσης, διαγραφής των προσωπικών δεδομένων τους και περιορισμού της επεξεργασίας, ως Νόμος ορίζει και πάντως σύμφωνα με τη γενικότερη Πολιτική του Υπευθύνου Επεξεργασίας για τα Προσωπικά Δεδομένα στην ιστοσελίδα.

10. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η Εταιρεία υποβάλλει την παρούσα Πολιτική σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κάθε φορά που η Εταιρεία θα προβαίνει σε αλλαγές, θα αναγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην Πολιτική της. Η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

11. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] ή/και [email protected] *.

* Η ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected] ανήκει στο περιβάλλον της τράπεζας. Μην αποστέλλετε αιτήματα/συμβάσεις σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς τα μηνύματά σας δεν θα αναγνωστούν και δεν θα απαντηθούν.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας: ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 13.07.2022