1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιβλέπουσα – Προϊσταμένη Αρχή

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, εκπροσωπούμενο από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών/Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ασκεί παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητόδρομου.

Παραχωρησιούχος εταιρεία – ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 – Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060, e-mail: [email protected], αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 002230901000

Η “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” είναι η εταιρεία που ανέλαβε, μέσω σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου. Μέτοχοι της Εταιρείας Παραχώρησης είναι η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (που ανήκει στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.) και κατέχει ποσοστό 65,75%, η ΑΒΑΞ Α.Ε. που κατέχει ποσοστό 24,19%, η ΕΤΕΘ Α.Ε. (που ανήκει στον Όμιλο ΑΒΑΞ Α.Ε.) με ποσοστό 10,02% και η Γαλλική EGIS PROJECTS S.A. με 0,04%.

Κοινοπραξία κατασκευής – Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Έδρα: Ερμού 25, 145 64 – Νέα Κηφισιά

Κεντρικό Εργοταξιακό Γραφείο: 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 – Παιανία, Τηλ.: 210 6632161,

fax: 210 6632694, e-mail: [email protected]

Η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ” υπήρξε ο φορέας κατασκευής του έργου, μία κοινοπραξία αμιγώς ελληνική, που –με επικεφαλής την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.– πέτυχε να υλοποιήσει ένα έργο πολυσύνθετο και δύσκολο, συνενώνοντας τις μεγαλύτερες εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας μας.

Εταιρεία Λειτουργίας & Συντήρησης – ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 – Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578, e-mail: [email protected], αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003534001000

Η “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, στην οποία συμμετέχουν η εταιρεία συμμετοχών «ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.», με συνολικό ποσοστό 80% (της οποίας μέτοχοι είναι οι μέτοχοι της παραχωρησιούχου), και η Γαλλική εταιρεία EGIS ROAD OPERATION S.A. (πρώην Transroute International), με ποσοστό 20%.

Κόστος έργου και χρηματοδότηση

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το Ελληνικό Δημόσιο προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της υλοποίησης του έργου της «Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων & Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού», με τη μέθοδο της παραχώρησης με συγχρηματοδότηση. Στον διαγωνισμό, μειοδότης αναδείχθηκε ο ελληνικός όμιλος με την επωνυμία «Κοινοπραξία Αττική Οδός», που έδωσε τελικά και το όνομά του στον νέο αυτοκινητόδρομο.

Το έργο της Αττικής Οδού ολοκληρώθηκε εγκαίρως και το κόστος κατασκευής του, που έφθασε το 1,3 δισ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε κατά 34% από το Ελληνικό Δημόσιο, με συμμετοχή και πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενώ η παραχωρησιούχος εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» κάλυψε, με ίδια και δανειακά κεφάλαια, το υπόλοιπο 66%. Τα δάνεια που έλαβε η παραχωρησιούχος εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.», χορηγήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Εμπορικές Τράπεζες, ενώ οι μέτοχοι της Αττικής Οδού παρείχαν εγγυήσεις για το σύνολο των δανείων, για όλη τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου.

Φορείς χρηματοδότησης

  • Ελληνικό Δημόσιο
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
  • Παραχωρησιούχος εταιρεία “Αττική Οδός Α.Ε.” (δια των μετόχων της)
  • Όμιλος Εμπορικών Τραπεζών