1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η προστασία του περιβάλλοντος συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για τις δύο εταιρείες. Το 2021:

  • Συντηρήθηκαν 800.000 δέντρα και θάμνοι και 78.000 m2 χλοοτάπητα.
  • Ανακυκλώθηκαν 1.560 κιλά πλαστικού, 1.918 κιλά ελαστικών και 15.235 κιλά σιδήρου.
  • Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το 2020 δεν παρουσίασε κάποια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση (+0,5%).
  • Υπήρξε μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού για τις εταιρείες «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» κατά 7% σε σχέση με το 2020.
  • Πραγματοποιήθηκαν 127 24ωρες μετρήσεις με κινητές μονάδες μέτρησης θορύβου. Με βάση τις μετρήσεις, δεν απαιτήθηκε συμπληρωματική τοποθέτηση ηχοπετασμάτων.