1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι τρόποι για να αποκτήσετε e-PASS και να γίνετε συνδρομητής μας είναι απλοί:

Στο δίκτυο διάθεσης e-PASS που περιλαμβάνει:

Για τα συνδρομητικά προγράμματα EXPRESS, BONUS, FRIENDLY, MOTO, EXPRESS TRUCK, FRIENDLY TRUCK:

 • 12 Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.) της Αττικής Οδού, του αυτοκινητόδρομου Μορέας (Ε.Ο. Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας) και του νέου Σημείου, στις εγκαταστάσεις του «I. KTEO Κόμβος Αμαρουσίου», για το οποίο δεν απαιτείται είσοδος στην Αττική Οδό.

Για το πρόγραμμα Express (κατ. 2):

 • 12 Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.) της Αττικής Οδού, του αυτοκινητόδρομου Μορέας (Ε.Ο. Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας) και του νέου Σημείου, στις εγκαταστάσεις του «I. KTEO Κόμβος Αμαρουσίου», για το οποίο δεν απαιτείται είσοδος στην Αττική Οδό.
 • auteco: (Ιδιωτικό ΚΤΕΟ) 2 σταθμοί στην Αττική
  τηλ. κέντρο 102030, [email protected]

Διαδικασία:

1. Επιδεικνύετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Ενεργοποιείτε τον συνδρομητικό σας λογαριασμό, καταβάλλοντας ορισμένο ποσό, για το πρώτο «γέμισμα» του e-PASS.

Ποσά ενεργοποίησης e-PASS/κάρτας ανά κατηγορία οχήματος

Κατηγορίες Κόστος
Κατηγορία 1

Μοτοποδήλατα & δίκυκλες μοτοσικλέτες

10.00 €
Κατηγορίες 2, 3 & 4

Επιβατικά Ι.Χ. & ελαφρά εμπορικά οχήματα
συνολικού ύψους < 2,70m

30.00 €
Κατηγορία 5

Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους h > 2,70m
με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων)

50.00 €
Κατηγορία 6

Μεγάλα φορτηγά HGVs, συνολικού ύψους h > 2,70m
με 4 άξονες ή περισσότερους

100.00 €

3. Η ηλεκτρονική συσκευή e-PASS ή η ειδική κάρτα λογαριασμού σάς παραχωρείται δωρεάν.

Για εγγραφές στο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, προβλέπεται διαφορετική διαδικασία ενεργοποίησης του e-PASS. Ενημερωθείτε στον εκάστοτε συνεργάτη ή στο 210-6682222  (Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών Αττικής Οδού, Δευτέρα-Σάββατο 08:00-19:00 και Κυριακή 11:00-19:00) 

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι 11 εκ των 12 Σημείων Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.) βρίσκονται στις εισόδους συγκεκριμένων κόμβων και κατά μήκος της Αττικής Οδού ή του Αυτοκινητόδρομου Μορέας με στόχο την εξυπηρέτηση των χρηστών που κινούνται στους αυτοκινητόδρομους χωρίς να χρειάζεται να εξέρχονται από αυτούς. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους οδηγούς να συνδυάζουν την επίσκεψή τους στα Σ.Ε.Σ. με προκαθορισμένη είσοδό τους στην Αττική Οδό ή στον Αυτοκινητόδρομο Μορέας. Παράλληλα, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, λειτουργεί, πλέον, νέο Σημείο Εξυπηρέτησης Συνδρομητών στις εγκαταστάσεις του «I. KTEO Κόμβος Αμαρουσίου» (Γρανικού 2 και Χειμάρρας, Μαρούσι), χωρίς να απαιτείται είσοδος στην Αττική Οδό.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στoυς αυτoκινητόδρoμoυς και στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας – oι oπoίες διακρίνoνται από τις ειδικές πινακίδες σήμανσης – και στις oδoύς εισόδoυ και εξόδoυ εξ αυτών, απαγoρεύεται η κυκλoφoρία πεζών.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επισκέπτεστε ένα από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών της Αττικής Οδού ή μία από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, για να παραλάβετε δωρεάν την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS ή την Κάρτα Λογαριασμού και να ενεργοποιήσετε τον συνδρομητικό λογαριασμό σας. Οι συνδρομητικοί λογαριασμοί που θα ενεργοποιηθούν λειτουργούν με τη μέθοδο της προπληρωμής διελεύσεων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας:

 • Ιδιώτες*:

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Έγγραφο που να πιστοποιεί τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση κατοικίας (άνω τμήμα εκκαθαριστικού εφορίας ή απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας ή πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ)

2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος/ων.

 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες*:

1. Αστυνομική ταυτότητα, άδεια/ες κυκλοφορίας οχήματος/ων, ή

2. Είτε σφραγίδα σας, με τα πλήρη στοιχεία σας (ΑΦΜ, διεύθυνση), είτε τα έγγραφα που προβλέπονται για τους ιδιώτες, καθώς επίσης και 1 εκ των παρακάτω εγγράφων που επιβεβαιώνουν την επαγγελματική σας ιδιότητα (βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή επιτηδευματία ή αποδεικτικό θεώρησης βιβλίου Εσόδων/Εξόδων ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με σφραγίδα ή βεβαίωση ασφαλιστικού Οργανισμού).

 • Εταιρείες: ­­Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε επιστολόχαρτο της εταιρείας, σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και φωτοτυπία της/των άδειας/ών κυκλοφορίας του/των οχήματος/ων.

*Σε περίπτωση εγγραφής Ιδιώτη ή Ελεύθερου Επαγγελματία από τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση, είτε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr.

Σημείωση: Οι οδηγοί οχημάτων Ι.Χ. που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα EXPRESS, μπορούν να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία και μέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

 

Υπηρεσία Call & Courier

Με ένα τηλεφώνημα, δωρεάν αποστολή του e-PASS με courier στη διεύθυνση που επιθυμείτε.

Διαδικασία

Για εγγραφή στα συνδρομητικά προγράμματα EXPRESS, BONUS, FRIENDLY, MOTO, EXPRESS TRUCK, FRIENDLY TRUCK:

 • Καλέστε στο 210 6682222 (Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών Αττικής Οδού, Δευτέρα-Σάββατο 08:00-19:00 και Κυριακή 09:00-17:00)
 • Δώστε μας τηλεφωνικά τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος & διεύθυνση)
 • Προπληρώνετε το ποσό για τις διελεύσεις του προγράμματός σας (μέσω της εφαρμογής my e-PASS, Τραπεζικών Δικτύων πληρωμών ή Καρτών)
 • Σας στέλνουμε το e-PASS χωρίς χρέωση στον χώρο σας με courier.