1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ
Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020,
ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση
στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική
που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη 
ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών,
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών
Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.
210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ενημερωτικές εκστρατείες Οδικής Ασφάλειας

Καμπάνια ευαισθητοποίησης της Αττικής Οδού για την Οδική Ασφάλεια    Καμπάνια ευαισθητοποίησης της Αττικής Οδού για την Οδική Ασφάλεια   Καμπάνια ευαισθητοποίησης της Αττικής Οδού για την Οδική Ασφάλεια

Καμπάνια ευαισθητοποίησης της Αττικής Οδού για την Οδική Ασφάλεια     Καμπάνια ευαισθητοποίησης της Αττικής Οδού για την Οδική Ασφάλεια         Καμπάνια ευαισθητοποίησης της Αττικής Οδού για την Οδική Ασφάλεια