1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Η σήμανση της Αττικής Οδού προειδοποιεί εγκαίρως κάθε οδηγό για τη θέση του στον αυτοκινητόδρομο, την κατεύθυνση και τις επιλογές εισόδου και εξόδου.

Πινακίδες εξόδων


Πριν από κάθε έξοδο υπάρχουν πλευρικές και κεντρικές πινακίδες προαναγγελίας, όπου δηλώνεται ο αριθμός της εξόδου και ο προορισμός ή ο οδικός άξονας που συνδέεται άμεσα με τον αυτοκινητόδρομο στη συγκεκριμένη έξοδο.

Πινακίδες χιλιομετρικής θέσης


Κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου υπάρχουν, ανά 100 μέτρα, μικρές πλευρικές πινακίδες που δηλώνουν τη χιλιομετρική θέση.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και αφού καλέσετε το 1024*, στην επικοινωνία σας με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, εντοπίστε την πλευρική πινακίδα και δώστε τα στοιχεία της για να σας εντοπίσουν άμεσα οι Ομάδες Περιπολίας και Επέμβασης.

Πινακίδες ορίων ταχύτητας


Το όριο ταχύτητας σημαίνεται με κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες καθ’ όλο το μήκος της Αττικής Οδού.

Σήμανση σηράγγων


Στις εισόδους των σηράγγων υπάρχουν επιπλέον πινακίδες μεταβλητού ορίου ταχύτητας που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που η ασφαλής ταχύτητα διέλευσης είναι διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται στις στατικές πινακίδες.

Εντός των σηράγγων υπάρχουν, ανά 150 μέτρα, φωτεινοί σηματοδότες λωρίδων που υποδεικνύουν ποιες από αυτές βρίσκονται σε λειτουργία.

Πριν από κάθε σήραγγα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που υποδεικνύουν ότι πρέπει οι οδηγοί να ανάψουν τα φώτα του οχήματός τους.

Πινακίδες για συσκευές επείγουσας ειδοποίησης


Βρίσκονται κάθε 100 μέτρα στον αυτοκινητόδρομο και υποδεικνύουν την πλησιέστερη τηλεφωνική συσκευή επείγουσας ειδοποίησης.

Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων για έκτακτες συνθήκες

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για έκτακτες κυκλοφοριακές συνθήκες (π.χ.λωρίδα κλειστή λόγω ατυχήματος, έργα, ανασχέσεις, κ.λπ.) προσφέρεται από τις Ηλεκτρονικές Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (Variable Message Signs / VMS), που βρίσκονται στις εισόδους και κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου.

*Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.