1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Η ταυτότητα του έργου

 • Συνολικό μήκος 70 χλμ.
 • Δίκτυο βοηθητικών/παράπλευρων οδών 150 χλμ.
 • Ανισόπεδοι κόμβοι σε λειτουργία 29
 • Οδικές γέφυρες-Άνω διαβάσεις 100
 • Οδικές γέφυρες-Κάτω διαβάσεις 25
 • Γέφυρες σιδηροδρομικών γραμμών 38
 • Γέφυρες ρεμάτων 21
 • Πεζογέφυρες (άνω διαβάσεις) 12
 • Σήραγγες και πλήρως υπογειοποιημένα τμήματα Cut & Cover 56
 • Συνολικό μήκος σηράγγων και Cut & Cover 12,6 χλμ.
 • Μήκος αντιπλημμυρικών έργων 66,7 χλμ.
 • Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών/Σ.Ε.Α 4
 • Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης 1
 • Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών 12
 • Σταθμοί Διοδίων 39
 • Συνολικές λωρίδες διοδίων 195
 • Λωρίδες διοδίων με δυνατότητα ηλεκτρονικής λειτουργίας 39-96
 • Λωρίδες διοδίων με δυνατότητα λειτουργίας με εισπράκτορα 99-156

Καινοτομίες στην κατασκευή και τη λειτουργία

Καινοτομίες στην κατασκευή

Για την κατασκευή της Αττικής Οδού χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι όπως:

 • Υπαίθριες βραχώδεις εξορύξεις
  Εγκαταστάθηκαν ειδικά όργανα καταγραφής των δονήσεων (δονησιογράφοι) και εφαρμόστηκαν, κατά περίπτωση, ειδικές μέθοδοι για τον περιορισμό της τιμής ταχύτητας εδαφικής δόνησης κάτω από 6 mm/sec (P.P.V), όπου υπήρχαν κατοικημένες περιοχές.
 • Διάνοιξη σηράγγων
  Εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι ΝΑΤΜ (Drill & Blast) και Roadheader για τη μείωση έως και αποφυγή χρήσης εκρηκτικών σε χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος (μνημεία, εκκλησίες, κ.λπ).
 • Γεφυροποιία
  Εφαρμόστηκε η μέθοδος Προώθησης (Incremental Launching System) για την κατασκευή της ανωδομής γεφυρών.
 • Αντιπλημμυρική θωράκιση
  Η Αττική Οδός διασχίζει τις τρεις μεγάλες υδρογραφικές λεκάνες της Αττικής (Θριάσιο Πεδίο, Λεκανοπέδιο Αττικής και Μεσόγεια) και διακόπτει την επιφανειακή απορροή των ορεινών όγκων της Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Υμηττού προς τη θάλασσα. Η μορφολογία των παραπάνω περιοχών, με ελάχιστους πλέον φυσικούς αποδέκτες, η ραγδαία επιδείνωση των χρήσεων της γης και οι κάθε είδους ανθρώπινες παρεμβάσεις επέβαλλαν την κατασκευή εκτεταμένων αντιπλημμυρικών έργων στo πλαίσιo υλοποίησης της Αττικής Οδού. Τα αντιπλημμυρικά έργα διαστασιολογήθηκαν έτσι ώστε να επαρκέσουν όχι μόνο για τις τότε χρήσεις της γης (βοσκότοποι στο Θριάσιο και αγροτικής καλλιέργειας στα Μεσόγεια), αλλά και τις μετέπειτα αλλαγές χρήσεων γης.
 • Αποχετεύσεις ομβρίων & ακάθαρτων υδάτων
  Χρησιμοποιήθηκε ειδικός εξοπλισμός για την εγκατάσταση αγωγών ομβρίων/ακάθαρτων υδάτων με τη μέθοδο pipe-jacking.
 • Οδοστρώματα
  Εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά, η κατασκευή οδοστρωμάτων με σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους και μηχανικό εξοπλισμό, αξιόπιστα υλικά και εξειδικευμένες εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές που εξασφαλίζουν την αντοχή τους στον χρόνο.

Καινοτομίες στη λειτουργία

Τα περισσότερα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή λειτουργία του αυτοκινητόδρομου εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα:

 • Συστήματα υψηλής τεχνολογίας για την παρακολούθηση της ομαλής ροής των οχημάτων και τον εντοπισμό τυχόν συμβάντων.
 • Σύστημα ηλεκτρονικών διελεύσεων διοδίων και παροχή συνδρομητικών προγραμμάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
 • Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης θορύβου και αερίων ρύπων, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση των καυσαερίων στις σήραγγες.
 • Ειδικά ηχοπετάσματα για τη μείωση της ηχορύπανσης.
 • Εφαρμογή αντιρρυπαντικής επάλειψης (anti-graffiti) στις εκτεθειμένες επιφάνειες από σκυρόδεμα.