1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Οι δύο εταιρείες, από την αρχή της λειτουργίας τους, τηρούν υπεύθυνη στάση απέναντι στους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Το 2022:

  • Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», διαχειρίστηκε 478 συμβάντα, με μέσο χρόνο ανταπόκρισης 5,6 λεπτά.
  • Το τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (Τ.Ε.Π.) δέχθηκε 398 κλήσεις, που εξυπηρετήθηκαν κατά μέσο όρο σε 1 λεπτό και 58 δευτερόλεπτα, ενώ πραγματοποίησε 12.410 εξερχόμενες κλήσεις.
  • Ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών από την εξυπηρέτηση και τη συμπεριφορά των υπαλλήλων του Τ.Ε.Π. ξεπέρασε το 94,6% (στοιχεία έρευνας 2022).
  • Ο βαθμός ικανοποίησης όσων χρησιμοποιούν την Αττική Οδό από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων στα διόδια ανήλθε στο 99,4% (στοιχεία έρευνας 2022).
  • Οι δύο εταιρείες διαθέτουν 5 πιστοποιήσεις ISO από την αρχή λειτουργίας τους.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Οι δύο εταιρείες διερευνούν συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις που επικρατούν, με στόχο τον εντοπισμό αυτών που θα είχαν εφαρμογή στον τρόπο λειτουργίας τους και αξιολογώντας το κόστος, το επίπεδο δυσκολίας εφαρμογής αλλά και την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμμετέχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα (τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά), για την προώθηση της έρευνας γύρω από θέματα που αφορούν στην οδική ασφάλεια και τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχει σε 5 ερευνητικά προγράμματα, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Από τον Σεπτέμβριο του 2018, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμμετέχει σε δύο ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα MANTIS και ΟΔΟΣ 2020, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2022 (παρατάθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19).

Το MANTIS (Πλαίσιο Ανάπτυξης Ετερογενών Εφαρμογών σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για την Υποστήριξη Οδηγών και Βελτίωση των Μεταφορών) στοχεύει στον σχεδιασμό ενός πλαισίου ανάπτυξης ετερογενών εφαρμογών σε ευφυή συστήματα μεταφορών και την ανάπτυξη και επίδειξη συστημάτων για την υποστήριξη των οδηγών και τη βελτίωση των οδικών μεταφορών. Τα τελευταία χρόνια όλα τα οχήματα διαθέτουν πληθώρα αισθητηρίων οργάνων και παρέχουν τα συλλεγόμενα από αυτά δεδομένα, μέσω επεξεργαστικών μονάδων και προτυποποιημένων διεπαφών. Το παρόν έργο αναπτύσσει νέες εφαρμογές που βασίζονται στην επικοινωνία οχημάτων και ευρύτερων διαδικτυακών εφαρμογών, με στόχο τον έλεγχο και την καταγραφή περιβαλλοντικών και έκτακτων συνθηκών από κέντρα διαχείρισης υποδομών και στόλων οχημάτων.

https://mantis-project.gr/CMSHome

Το έργο ΟΔΟΣ 2020 στοχεύει στην εισαγωγή μιας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης, που μέσω της χρήσης του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και τεχνολογιών επικοινωνίας υποδομής – οχήματος, θα υλοποιήσει συνεργατικές εφαρμογές στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς συντήρησης της υποδομής. Η ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση θα απευθύνεται σε όλους τους τύπους οχημάτων και θα απαιτεί ελάχιστο έως μηδενικό εξοπλισμό από μέρους των οχημάτων. Η προτεινόμενη λύση στηρίζεται στην ενσωμάτωση δικτύου μίκρο- και νάνο-αισθητήρων σε ειδικά στοιχεία υποδομής που τοποθετούνται επί του οδοστρώματος.

https://odos2020.iti.gr/

Επίσης, από το 2019, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμμετέχει και στο ερευνητικό πρόγραμμα C-ROADS. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3: “Intelligent Transport Services for road (ITS)” και του ειδικού στόχου 10 “Cooperative, connected and automated mobility – cooperative ITS and automation”. Το C-ROADS έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) σε τμήματα του κυρίου άξονα της χώρας και την εναρμόνιση με τις αντίστοιχες πιλοτικές δοκιμές στα άλλα κράτη – μέλη μέσω της πλατφόρμας C-ROADS, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητά του, ενώ συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών και βελτιώνει την οδική ασφάλεια μέσα από την αποδοτικότερη χρήση των υποδομών τόσο σε επίπεδο οδικών όσο και εμπορευματικών μεταφορών.

https://www.c-roads.eu/pilots/core-members/greece/Partner/project/show/greece-1.html

Τέλος, το 2021, εγκρίθηκαν άλλα δύο ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.». To ερευνητικό πρόγραμμα FRONTIER («Next generation traffic management for empowering CAVs integration, cross-stakeholders collaboration and proactive multi-modal network optimization») εντάσσεται στον κύκλο χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Call: H2020-MG-2018-2019-2020 (2018-2020 Mobility for Growth), ξεκίνησε τον Μάιο 2021 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2023 (διάρκεια 36 μήνες). Το FRONTIER στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας του μέλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους τύπους και τρόπους μεταφοράς με αυτοματοποιημένα οχήματα, την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και των σημείων συμφόρησης, τη μείωση των ατυχημάτων και την ανάγκη μείωσης του κόστους μετακίνησης για όλους τους χρήστες. Για τον σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν αυτόνομα συστήματα οδήγησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς και μοντέλα προσομοίωσης που θα παρέχουν βέλτιστες λύσεις στο σύστημα. Επίσης θα γίνουν πιλοτικές δοκιμές στην Αττική Οδό, στην Οξφόρδη και στην Αμβέρσα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 19 εταιρείες, ενώ σημειώνεται ότι η Αττική Οδός συνεργάζεται και με άλλες υποδομές στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως το Αττικό Μετρό και τον ΟΑΣΑ.

https://www.frontier-project.eu/

Επίσης, το ερευνητικό πρόγραμμα PRECINCT (Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection) επικεντρώνεται στις υποδομές ζωτικής σημασίας της ΕΕ, που διατρέχουν ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο από φυσικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και φυσικούς κινδύνους. Η έρευνα και οι αναδυόμενες λύσεις επικεντρώνονται στην προστασία των μεμονωμένων CI, ωστόσο, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των Cis έχουν γίνει περίπλοκες (π.χ. διαχείριση των κλιμακωτών επιπτώσεων). Το PRECINCT στοχεύει στη σύνδεση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων CI σε μια γεωγραφική περιοχή με μια κοινή κυβερνο-φυσική προσέγγιση στη διαχείριση της ασφάλειας. Το έργο ξεκίνησε 1/10/2021 και έχει 2ετή διάρκεια, με τη συμμετοχή 40 εταιρειών/φορέων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο PRECINCT συμμετέχουν 40 διαφορετικοί φορείς και από την Ελλάδα, εκτός από την Αττική Οδό, συμμετέχουν και άλλες υποδομές όπως το Αεροδρόμιο, το Αττικό Μετρό και ο ΟΑΣΑ.

https://www.precinct.info/en/

Το DELPHI (FeDerated nEtwork of pLatforms for Passenger and freigHt Intermodality) επικεντρώνεται στη στρατηγική διάσταση της ενσωμάτωσης των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών σε ένα ενιαίο σύστημα προς ένα ομόσπονδο δίκτυο πλατφορμών για πολυτροπικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, ικανό να μοιράζεται με απρόσκοπτο και ασφαλή τρόπο, διατομεακά, πολυτροπικά δεδομένα επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών,  καθώς και πληροφορίες συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας. Επιπλέον, το DELPHI θα χρησιμοποιήσει καινοτόμες και εξαιρετικά αποδοτικές μεθοδολογίες για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και θα αξιοποιήσει διάφορους τρόπους μεταφοράς για υβριδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές σε διαφορετικούς τύπους οικοσυστημάτων. Το ψηφιακό πλαίσιο και τα εγκάρσια εργαλεία του DELPHI θα επικυρωθούν στο πλαίσιο 4 πιλοτικών εφαρμογών (μια εκ των οποίων στην Αθήνα) με συμπληρωματικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά. Στο έργο συμμετέχουν 16 εταιρείες/φορείς και ανάμεσα τους είναι οι Αττικές Διαδρομές, η ΣΤΑΣΥ και το ΕΠΙΣΕΥ. Το ερευνητικό ξεκίνησε τον Ιούλιο 2023 και έχει τριετή διάρκεια.

https://delphi-project.eu/