1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι δύο εταιρείες, από την αρχή της λειτουργίας τους, τηρούν υπεύθυνη στάση απέναντι στους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Το 2021:

  • Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», διαχειρίστηκε 23.326 συμβάντα, με μέσο χρόνο ανταπόκρισης 5,8 λεπτά.
  • Το τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (Τ.Ε.Π.) δέχθηκε 356.393 κλήσεις, που εξυπηρετήθηκαν κατά μέσο όρο σε 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα, ενώ πραγματοποίησε 12.877 εξερχόμενες κλήσεις.
  • Ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών από την εξυπηρέτηση και τη συμπεριφορά των υπαλλήλων του Τ.Ε.Π. ξεπέρασε το 95,5% (στοιχεία έρευνας 2019).
  • Ο βαθμός ικανοποίησης όσων χρησιμοποιούν την Αττική Οδό από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων στα διόδια ανήλθε στο 99,5% (στοιχεία έρευνας 2019).

Οι δύο εταιρείες διαθέτουν 5 πιστοποιήσεις ISO.