1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Η επιτυχία των δύο εταιρειών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά, με αφοσίωση και ευσυνειδησία, για την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των χρηστών της Αττικής Οδού. Το 2022:

  • Οι εταιρείες απασχόλησαν 1.747 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 715 ήταν άνδρες και οι 1.032 γυναίκες.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν συνολικά 179,75 ώρες πάνω σε διάφορα θέματα σχετικά με το επαγγελματικό τους αντικείμενο.
  • Προσφέρθηκαν 416 μονάδες αίματος από 237 εθελοντές αιμοδότες στην εταιρική Τράπεζα Αίματος.
  • Oι πρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενους αφορούσαν σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη, κατασκηνώσεις, μηνιαίο επίδομα για παιδικούς σταθμούς, δωροεπιταγές, υποτροφίες, κάρτες σίτισης (ticket restaurant), εκδηλώσεις και εκπαίδευση.