1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμμετέχουν ενεργά σε έναν σημαντικό αριθμό καταξιωμένων διεθνών και εθνικών φορέων και οργανισμών, ενώ συνεργάζονται στενά με την εξειδικευμένη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Συμμετοχή στην HELLASTRON

Η «Αττική Οδός Α.Ε.» συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ», με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (Hellenic Association of Toll Road Network). Ο φορέας ιδρύθηκε στα τέλη του 2014, λειτουργεί με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και συμμετέχουν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι και οι υποδομές με διόδια στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε δε για την προώθηση των επαγγελματικών, επιστημονικών, ερευνητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών θεμάτων που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Μέσω της HELLASTRON οι Εταιρείες συμμετέχουν στους παρακάτω Διεθνείς Οργανισμούς:

  • ASECAP (European Association of Operators of Toll Road Infrastructures)

Στον ευρωπαϊκό φορέα ASECAP (European Association of Operators of Toll Road Infrastructures), είναι ενταγμένοι οι εθνικοί φορείς λειτουργών αυτοκινητόδρομων της Ευρώπης. Σκοπός του φορέα είναι η προάσπιση και ανάπτυξη του δικτύου των αυτοκινητόδρομων και οδικών υποδομών στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας χρέωση στους χρήστες (διόδια) ως μέσο για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησής τους.

  • ΙΒΤΤΑ (International Bridge, Tunnel and Turnpike Association)

Το ΙΒΤΤΑ είναι ένας παγκόσμιος φορέας στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 320 εταιρείες από 50 χώρες του κόσμου που διαχειρίζονται αυτοκινητόδρομους, γέφυρες και σήραγγες με διόδια. Επί της ουσίας, το IBTTA είναι ένα φόρουμ ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, που έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση, προώθηση και ενίσχυση των υπηρεσιών του χώρου των μεταφορών.

  • IRF (International Road Federation)

Η IRF (Διεθνής Οδική Ομοσπονδία) είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί τη διαρκή βελτίωση των οδικών αξόνων και οδικών μεταφορικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, εστιάζοντας στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1948 και σήμερα περισσότερες από 500 κυβερνήσεις, εταιρείες και διεθνείς ενώσεις χρηματοδοτούν τη λειτουργία των γραφείων της σε Ουάσιγκτον και Ελβετία.

Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς φορείς

Πέραν των ανωτέρω συμμετοχών μέσω της HELLASTRON, η «Αττική Οδός Α.Ε.» συμμετέχει στο Ελληνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο United Nations Global Compact και στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Επίσης, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» είναι μέλος του TRB (Transportation Research Board of the National Academies). Το TRB είναι τμήμα του Εθνικού Ερευνητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και λειτουργεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων. Αποστολή του είναι η προώθηση της καινοτομίας στον χώρο των μεταφορών. Το TRB διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, παρέχει συμβουλές για προγράμματα μεταφορών, προβάλλει προς το ευρύ κοινό τα ερευνητικά αποτελέσματα και ενθαρρύνει την εφαρμογή τους.

Τέλος, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συνεργάζεται και με ελληνικούς φορείς, όπως το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), το ΕΠΙΣΕΥ, το ITS Hellas και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ).

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία

Πέραν της ενεργού συμμετοχής στις εργασίες και τα συνέδρια διεθνών καταξιωμένων φορέων, η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συνεργάζονται με διακεκριμένους καθηγητές των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας μας και Πανεπιστημίων της Ευρώπης και των Η.Π.Α, οι οποίοι, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό μεταφορικών συστημάτων, ανέπτυξαν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά κυκλοφοριακά μοντέλα προσομοίωσης της Αττικής Οδού. Μέσω της κυκλοφοριακής προσομοίωσης αποτυπώθηκαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι κυκλοφοριακές συνθήκες του αυτοκινητόδρομου, με στόχο να εξαχθούν πληροφορίες για τις ταχύτητες που αναπτύσσουν οι οδηγοί, για τους χρόνους διαδρομής, για τις κυκλοφοριακές αναμονές εξαιτίας των ατυχημάτων, κ.ά. Η συνεργασία της Αττικής Οδού με καταξιωμένα ιδρύματα επεκτείνεται διαρκώς και σε άλλα πεδία.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY – «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α

H  «Αττική Οδός Α.Ε.» διακρίθηκε στη διοργάνωση που βραβεύει μεγάλες εταιρείες βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι και οι: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, κ.λπ.

 2016, 2018 | DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY | «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.»

H «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» διακρίθηκε στη διοργάνωση που βραβεύει μεγάλες εταιρείες βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι και οι: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα & σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια.

2017 – 2018 | CR INDEX

Στο πλαίσιο της 10ης Τελετής Βράβευσης CR Index του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης CRI, η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», βραβεύτηκε με το Bronze Award 2017-2018. Το βραβείο αυτό είναι το 3ο που λαμβάνει η εταιρεία,  μετά από δύο συνεχείς διακρίσεις CRI Pass που έχουν προηγηθεί. Στην ίδια εκδήλωση, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» τιμήθηκε και με «ΕΠΑΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – Marketplace Award».

2017 | TRUE LEADER

«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού, τιμήθηκε, για 6η φορά, με το βραβείο “True Leaders”, στον αναγνωρισμένο θεσμό επιβράβευσης των υγιών επιχειρήσεων που διοργανώνει η ICAP Group, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

2016 – 2017 | SUPERBRAND

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» βραβεύθηκε στη διεθνή διοργάνωση Superbrands που αξιολογεί και προβάλλει κορυφαίες επωνυμίες. Η εταιρεία διακρίθηκε στην κατηγορία «Μεταφορές» μετά από έρευνα που υλοποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται η αντικειμενικότητα και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, στα Corporate Superbrands Greece 2016 αναδείχτηκαν 273 κορυφαίες εταιρείες, μετά από ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησε τις εταιρείες κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώμης που διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών Marc.

2017 | ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Έπαινος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα συγκέντρωσης πλαστικών πωμάτων και διάθεσης στον Σύλλογο με σκοπό την αγορά και δωρεάν προσφορά-διάθεση αναπηρικού αμαξιδίου σε παιδί με σοβαρά κινητικά προβλήματα – Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανήλικων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων.

2017 | ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ / ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» διακρίθηκε για την «Ευαισθητοποίηση σε θέματα οδικής ασφάλειας» στη διοργάνωση Annual Sustainability Summit 2017, που διοργανώθηκε από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (Centre for Sustainability and Excellence – CSE).

2016 – 2017 | ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» τιμήθηκε επί 2 συνεχείς χρονιές από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τον Έπαινο CRI PASS, που αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε 4 βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. Χωρίζεται σε πέντε ενότητες, κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθμολογία: (1) Εταιρική Δέσμευση, (2) Υλοποίηση Δέσμευσης, (3) Διαχείριση, (4) Επίδοση και (5) Επίπτωση.

2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΗ TRUE LEADER

Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», έχει κερδίσει επανειλημμένα διάκριση στο πλαίσιο της διοργάνωσης «True Leaders», ενός θεσμού που έχει καθιερώσει στην ελληνική αγορά η εταιρεία ICAP. Ο θεσμός επιβραβεύει τις κερδοφόρες εταιρείες με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, που βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου τους με βάση τον Κύκλο Εργασιών και έχουν υψηλό ICAP Score (Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας).

2015 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ, «ΘΑΛΗΣ» / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (IRF)

H εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» βραβεύθηκε με το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση Ποιότητας» (Quality Management) από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (International RoadFederation/IRF), τον κορυφαίο διεθνή θεσμό, που προβάλλει και επιβραβεύει πρωτοπόρες πρακτικές, καθώς και τα πρόσωπα που συνεισφέρουν στις μεταφορές και τις καθιστούν βασικό συντελεστή της παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

2015 | ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / «AΡΙΣΤΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2015» / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το βραβείο αφορά σε δύο στοχευμένες δράσεις που υλοποιούν οι εταιρείες για την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των εφήβων σε θέματα οδικής ασφάλειας (το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά του Δημοτικού, «Αττικούλης», και το πρόγραμμα για μαθητές γυμνασίου και λυκείου «Μάτια Ανοιχτά στον Δρόμο», που έχει πάρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας).

2015 |  Διάκριση στη διοργάνωση «ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», που διοργανώνει η DIRECTION BUSINESS NETWORK.

2014 | ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EURORAP AISBL

Ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού κατέγραψε υψηλές επιδόσεις στις μετρήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης Ασφάλειας Οδικών Υποδομών βάσει διαπιστευμένης μεθοδολογίας και πρωτοκόλλων, EuroRAP AISBL:

  • Με πολύ χαμηλή συγκέντρωση θανατηφόρων ατυχημάτων σε σχέση με το πλήθος των οχημάτων και τις διαδρομές που εξυπηρετεί.
  • Με υψηλή βαθμολογία έως και 5 αστέρων κατά την επιθεώρηση και αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του δρόμου μέσω της αξιολόγησης περισσότερων από 50 χαρακτηριστικών στοιχείων των οδών.

2014 | ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», βραβεύθηκε στον διαγωνισμό Health & Safety Awards 2014, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Η εταιρεία τιμήθηκε με Silver Award στην κατηγορία «Μεταφορές & Υποδομές Μεταφορών». Η διάκριση επιβραβεύει την «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» για την εφαρμογή συντονισμένης και πιστοποιημένης στρατηγικής για ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και συμμετοχή, ενημέρωση & συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος.

2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ENVIRONMENTAL AWARDS

Στην εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», απονεμήθηκε Silver Award στην κατηγορία «Sustainable Infrastructure Development», στο πλαίσιο της διοργάνωσης ENVIRONMENTAL   AWARDS, που θεσμοθέτησε η εταιρεία Boussias Communications και το Plant Management. Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» βραβεύθηκε για τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει για την περιβαλλοντική προστασία, στην κατεύθυνση της εναρμόνισης της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου με το φυσικό περιβάλλον.

2011 |  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑCK OFFICE ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στην εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στην Κατηγορία «Ομάδα της Χρονιάς: Back Office» για το έτος 2011. Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών απονέμονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 2004. Οι ομάδες Back Office της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» υποστηρίζουν και συμβάλλουν στη βέλτιστη εξυπηρέτηση που προσφέρεται στους Σταθμούς Διοδίων, στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών, στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών, στις on-line υπηρεσίες, στο Τηλεφωνικό Κέντρο του αριθμού έκτακτης ανάγκης 1024 και στις ομάδες Περιπολίας και Επέμβασης σε περίπτωση συμβάντος.

2011 | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  Myclimate

H εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», διακρίθηκε για τις ενέργειες για τη μέτρηση και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Βραβεία Myclimate «Green Leader Υπολογισμός & Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος», που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

2010 | ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ AUTOMOTIVE

Στο πλαίσιο του θεσμού Automotive Awards, η Αττική Οδός απέσπασε το πρώτο βραβείο για τον πιο ασφαλή δρόμο στην Ελλάδα, βάσει των χαμηλών δεικτών τροχαίων ατυχημάτων και των προδιαγραφών ασφάλειας στην κατασκευή και τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου.

2010 |  ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ «SUPERBRANDS»

Η διεθνώς αναγνωρισμένη υπεροχή της Αττικής Οδού, η πληθώρα των βραβεύσεων και διακρίσεων και η άριστη δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια σε επίπεδο λειτουργίας, οδήγησαν στο 1ο Βραβείο «Μέγας Ήλιος» για την επωνυμία «Αττική Οδός», από τη διεθνή διοργάνωση Superbrands, που αξιολογεί και προβάλλει κορυφαίες επωνυμίες. Η Αττική Οδός πρώτευσε στην κατηγορία «Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες» (ανάμεσα σε 75 συνυποψήφιες επωνυμίες) και ταυτόχρονα αναδείχθηκε η πρώτη των πρώτων ως Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία που συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία όλων, ανεξαρτήτως κατηγοριών, μεταξύ 3.000 εταιρικών επωνυμιών, ελληνικών και διεθνών.

2009 & 2010 | ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ EUROCHARITY

Η Αττική Οδός διενεργεί τακτικά κοινωνικές καμπάνιες με θέμα την οδική ασφάλεια, ενώ τα μηνύματα σχεδιάζονται έτσι ώστε να στοχεύουν ανάλογα με τις ανάγκες της επικοινωνίας σε ειδικά κοινά. Η στοχευμένη στους μοτοσικλετιστές ειδική ενέργεια της Αττικής Οδού (καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μοτοσικλετιστών σχετικά με θέματα ασφαλούς οδήγησης/ έκδοση και διανομή έντυπου οδηγού με μυστικά ασφαλούς οδήγησης μοτοσικλέτας), η οποία εντάσσεται στο γενικότερο σύνολο εκπαιδευτικών δράσεων της Αττικής Οδού για την οδική ασφάλεια, τιμήθηκε με το 1ο βραβείο στο πλαίσιο του συνεδρίου «CEO & CSR 2009», που διοργάνωσε η Money Conference σε συνεργασία με την Eurocharity. Στην ίδια διοργάνωση του 2010, η καμπάνια οδικής ασφάλειας για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κέρδισε και πάλι το 1ο βραβείο στην κατηγορία της.

2009 |  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ     ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ, ΣΗΡΑΓΓΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΙΒΤΤΑ)

Η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» τιμήθηκαν με το 1ο βραβείο «Toll Excellence Award–Administration  Category»  από το ΙΒΤΤΑ/International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (Διεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων) για τη Διαχείριση Έργου. Με το βραβείο «Toll Excellence Award», η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» τιμώνται και βραβεύονται για την εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος «Αποτίμηση της Επιτυχίας» (“Monitoring the Success”), που έθεσε σε εφαρμογή η Διοίκηση της εταιρείας για την καταγραφή και συνεχή παρακολούθηση Δεικτών Απόδοσης, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται.

2009 | EYΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΥΜΗΤΤΟΥ

Το σημαντικό βραβείο «Αειφόρου Κατασκευής» για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την κατασκευή της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού απέσπασε η κατασκευαστική εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»,  leader της κατασκευής της Αττικής Οδού, κατά την Απονομή των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT).

2008 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (IRF)

Οι φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης (αντιπλημμυρικά έργα, αποκατάσταση και αναδάσωση παλαιών λατομείων) επιβραβεύθηκαν με το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Υποδομών», που απονεμήθηκε στην «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (International Road Federation – IRF).

2008 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GIS / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ESRI

Η τεχνολογία GIS (Geographic Information Systems) αποτελεί βασική παράμετρο της πληροφοριακής υποδομής της  «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.». Η χρήση της προηγμένης τεχνολογίας GIS και η συνεχής ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα αυτό, επιβραβεύθηκε με το βραβείο Special Achievement in GIS.

2006, 2007, 2008 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΟΔΙΩΝ / ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ, ΣΉΡΑΓΓΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΙΒΤΤΑ)

Βασικός στόχος του Εμπορικού Τμήματος της Αττικής Οδού, που έχει αναλάβει τη διαχείριση των Διοδίων και την εξυπηρέτηση των πελατών, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε αυτούς. Η υψηλή αυτή ποιότητα των υπηρεσιών που προ σφέρει το προσωπικό της Αττικής Οδού στα διόδια, είχε ως αποτέλεσμα τις διαδοχικές διακρίσεις με Επαίνους (Certificate of Merit-Toll Excellence Award) από τον Διεθνή Οργανισμό IBTTA/International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (Διεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητόδρομων) για τη συμβολή στην πρόοδο της διαχείρισης αυτοκινητόδρομων με διόδια.

2007 | ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Οδική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΟΔ.ΟΜ.ΕΛ.), στo πλαίσιo του Διεθνούς Συνεδρίου «ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ», που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και της IRF (International Road Federation), βράβευσε την « Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», για τη συμβολή της στην οδική ασφάλεια.

2005 | ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (IRF)

Η οδική ασφάλεια καθόρισε την κατασκευή της Αττικής Οδού, που ολοκληρώθηκε βάσει υψηλών διεθνών προδιαγραφών, ενώ αποτελεί σταθερή επιδίωξη της λειτουργίας της. Ο αυτοκινητόδρομος δημιούργησε νέα δεδομένα στον τομέα της οδικής ασφάλειας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, και κέρδισε τη διεθνή καταξίωση με τη βράβευση της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (Ιnternational Road Federation – IRF) με το 1ο Eυρωπαϊκό Βραβείο για τη συνεισφορά της εταιρείας στην οδική ασφάλεια.

2004 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ / ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου συνδυάστηκε με την τέχνη, μέσω της συνεργασίας με τη γλύπτρια τοπίου Νέλλα Γκόλαντα, η οποία οδήγησε σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα μοναδικό, καθώς η Δυτική Περιφερειακή Υμηττού έχει χαρακτηριστεί ως «δρόμος-γλυπτό». Οι γλυπτικές παρεμβάσεις στο κομμάτι αυτό της Αττικής Οδού κέρδισαν σημαντική διάκριση στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 2004, Εuropean Urban Prize for Urban Public Space, μια διοργάνωση του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης της Βαρκελώνης και των Ινστιτούτων Αρχιτεκτονικής της Γαλλίας, Δανίας και Αυστρίας.

2003 | ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Στην Αττική Οδό έχει γίνει ειδική μελέτη και έχουν ληφθεί μέτρα για τη συστηματική αντιμετώπιση του θορύβου. Ειδικά ηχοπετάσματα πολλών χιλιομέτρων έχουν τοποθετηθεί στον αυτοκινητόδρομο, μειώνοντας αποτελεσματικά τον θόρυβο. Η προσπάθεια αναγνωρίσθηκε με το Prize Décibel d’Or από το Conseil Νational du Βruit (CNB) της Γαλλίας (Εθνικό Συμβούλιο μελέτης του θορύβου), στην κατηγορία «Πόλη και Οδικές Μεταφορές» για το πρόγραμμα «Διαχείριση και μείωση της ηχορύπανσης στην Αττική Οδό».