1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υποδομών και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των χρηστών, η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμμετέχουν ενεργά σε έναν σημαντικό αριθμό καταξιωμένων διεθνών και εθνικών φορέων και οργανισμών, ενώ συνεργάζονται στενά με την εξειδικευμένη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Συμμετοχή στην HELLASTRON

Η «Αττική Οδός Α.Ε.» συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ», με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (Hellenic Association of Toll Road Network). Ο φορέας ιδρύθηκε στα τέλη του 2014, λειτουργεί με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και συμμετέχουν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι και οι υποδομές με διόδια στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε δε για την προώθηση των επαγγελματικών, επιστημονικών, ερευνητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών θεμάτων που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Μέσω της HELLASTRON οι Εταιρείες συμμετέχουν στους παρακάτω Διεθνείς Οργανισμούς:

  • ASECAP (European Association of Operators of Toll Road Infrastructures)

Στον ευρωπαϊκό φορέα ASECAP (European Association of Operators of Toll Road Infrastructures), είναι ενταγμένοι οι εθνικοί φορείς λειτουργών αυτοκινητόδρομων της Ευρώπης. Σκοπός του φορέα είναι η προάσπιση και ανάπτυξη του δικτύου των αυτοκινητόδρομων και οδικών υποδομών στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας χρέωση στους χρήστες (διόδια) ως μέσο για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησής τους.

  • ΙΒΤΤΑ (International Bridge, Tunnel and Turnpike Association)

Το ΙΒΤΤΑ είναι ένας παγκόσμιος φορέας στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 320 εταιρείες από 50 χώρες του κόσμου που διαχειρίζονται αυτοκινητόδρομους, γέφυρες και σήραγγες με διόδια. Επί της ουσίας, το IBTTA είναι ένα φόρουμ ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, που έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση, προώθηση και ενίσχυση των υπηρεσιών του χώρου των μεταφορών.

  • IRF (International Road Federation)

Η IRF (Διεθνής Οδική Ομοσπονδία) είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί τη διαρκή βελτίωση των οδικών αξόνων και οδικών μεταφορικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, εστιάζοντας στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1948 και σήμερα περισσότερες από 500 κυβερνήσεις, εταιρείες και διεθνείς ενώσεις χρηματοδοτούν τη λειτουργία των γραφείων της σε Ουάσιγκτον και Ελβετία.

Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς φορείς

Πέραν των ανωτέρω συμμετοχών μέσω της HELLASTRON, η «Αττική Οδός Α.Ε.» συμμετέχει στο Ελληνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο United Nations Global Compact και στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Επίσης, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» είναι μέλος του TRB (Transportation Research Board of the National Academies). Το TRB είναι τμήμα του Εθνικού Ερευνητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και λειτουργεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων. Αποστολή του είναι η προώθηση της καινοτομίας στον χώρο των μεταφορών. Το TRB διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, παρέχει συμβουλές για προγράμματα μεταφορών, προβάλλει προς το ευρύ κοινό τα ερευνητικά αποτελέσματα και ενθαρρύνει την εφαρμογή τους.

Τέλος, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συνεργάζεται και με ελληνικούς φορείς, όπως το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), το ΕΠΙΣΕΥ, το ITS Hellas και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ).

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία

Πέραν της ενεργού συμμετοχής στις εργασίες και τα συνέδρια διεθνών καταξιωμένων φορέων, η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συνεργάζονται με διακεκριμένους καθηγητές των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας μας και Πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, οι οποίοι, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό μεταφορικών συστημάτων, ανέπτυξαν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά κυκλοφοριακά μοντέλα προσομοίωσης της Αττικής Οδού. Μέσω της κυκλοφοριακής προσομοίωσης αποτυπώθηκαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι κυκλοφοριακές συνθήκες του αυτοκινητόδρομου, με στόχο να εξαχθούν πληροφορίες για τις ταχύτητες που αναπτύσσουν οι οδηγοί, για τους χρόνους διαδρομής, για τις κυκλοφοριακές αναμονές εξαιτίας των ατυχημάτων, κ.ά. Η συνεργασία της Αττικής Οδού με καταξιωμένα ιδρύματα επεκτείνεται διαρκώς και σε άλλα πεδία.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

2022, 2014 | ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», σε συνεργασία με τη GEP, διακρίθηκαν στα Health and Safety Awards 2022, στην κατηγορία «Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών» για την εξατομικευμένη εκπαίδευση υγείας και ασφάλειας εργασίας που υλοποίησαν. Η πρωτοβουλία αφορούσε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων μέσω e-Learning σε εργαζόμενους πρώτης γραμμής σε σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, κατά την απαιτητική περίοδο της πανδημίας COVID-19, ενώ η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού σχεδιάστηκε με απεικόνιση των πραγματικών εργασιακών χώρων. Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», είχε βραβευτεί στον ίδιο διαγωνισμό, το 2014, με Silver Award στην κατηγορία «Μεταφορές & Υποδομές Μεταφορών». Η διάκριση αφορούσε την εφαρμογή συντονισμένης και πιστοποιημένης στρατηγικής για ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και τη συμμετοχή, ενημέρωση και συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος.

2021, 2018, 2017, 2016, 2015, 2012, 2011, 2010 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΗ TRUE LEADER

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», έχει κερδίσει επανειλημμένα διάκριση στο πλαίσιο της διοργάνωσης «True Leaders», ενός θεσμού που έχει καθιερώσει στην ελληνική αγορά η εταιρεία ICAP CRIF. Ο θεσμός επιβραβεύει τις κερδοφόρες εταιρείες με τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, που βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου τους με βάση τον κύκλο εργασιών και έχουν υψηλό ICAP Score (Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας).

2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 | DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY – «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α

H «Αττική Οδός Α.Ε.» διακρίθηκε στη διοργάνωση που βραβεύει μεγάλες εταιρείες βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων, μεταξύ των οποίων είναι και οι: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, κ.λπ.

 2021, 2018, 2016 | DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY | «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.»

H «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» διακρίθηκε στη διοργάνωση που βραβεύει μεγάλες εταιρείες βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι και οι: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, κ.λπ.

2018 – 2017 | CR INDEX

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» βραβεύτηκε με το Bronze Award 2017-2018, στο πλαίσιο της 10ης Τελετής Βράβευσης CR Index του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης CRI. Το βραβείο αυτό είναι το 3ο που λαμβάνει η εταιρεία, μετά από δύο συνεχείς διακρίσεις CRI Pass που έχουν προηγηθεί. Στην ίδια εκδήλωση, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» τιμήθηκε και με «Έπαινο για την Αγορά – Marketplace Award».

2017 | ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Έπαινος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα συγκέντρωσης πλαστικών πωμάτων και διάθεσής τους στον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανήλικων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων με σκοπό την αγορά και παράδοση αναπηρικού αμαξιδίου σε παιδί με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

2017 | ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ / ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» διακρίθηκε για την «Ευαισθητοποίηση σε θέματα οδικής ασφάλειας» στη διοργάνωση Annual Sustainability Summit 2017, που διοργανώθηκε από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (Centre for Sustainability and Excellence – CSE).

2017, 2016 | ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» τιμήθηκε επί δύο συνεχείς χρονιές από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τον Έπαινο CRI PASS, που αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε 4 βασικούς πυλώνες: την Κοινωνία, το Περιβάλλον, τους Εργαζόμενους και την Αγορά. Χωρίζεται σε 5 ενότητες, κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθμολογία: (1) Εταιρική Δέσμευση, (2) Υλοποίηση Δέσμευσης, (3) Διαχείριση, (4) Επίδοση και (5) Επίπτωση.

2017, 2016, 2010 | ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ / «SUPERBRANDS»

Το 2010, η διεθνώς αναγνωρισμένη υπεροχή του αυτοκινητόδρομου, οδήγησε στο 1ο Βραβείο «Μέγας Ήλιος» για την επωνυμία «Αττική Οδός», από τη διεθνή διοργάνωση Superbrands, που αξιολογεί και προβάλλει κορυφαίες επωνυμίες. Η Αττική Οδός πρώτευσε στην κατηγορία «Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες» (ανάμεσα σε 75 συνυποψήφιες επωνυμίες) και, ταυτόχρονα, αναδείχθηκε η πρώτη των πρώτων ως Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία που συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία όλων, ανεξαρτήτως κατηγοριών, μεταξύ 3.000 εταιρικών επωνυμιών, ελληνικών και διεθνών, που είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα, είτε τα προϊόντα τους διατίθενται στην ελληνική αγορά. Η πρωτιά αυτή αποτελεί την αναγνώριση του κόσμου, δεδομένου ότι προέκυψε από έρευνα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και σε 322 opinion leaders του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Τις χρονιές 2016 και 2017, η επωνυμία «Αττική Οδός» διακρίθηκε και πάλι στην κατηγορία «Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες».

2015 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ, «ΘΑΛΗΣ» / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (IRF)

H «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» βραβεύθηκε με το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση Ποιότητας» (Quality Management) από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (International Road Federation – IRF), τον κορυφαίο διεθνή θεσμό που προβάλλει και επιβραβεύει πρωτοπόρες πρακτικές, καθώς και τα πρόσωπα που συνεισφέρουν στις μεταφορές και τις καθιστούν βασικό συντελεστή της παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

2015 | ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / «AΡΙΣΤΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2015» / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» τιμήθηκε με το «Αριστείο στην Οδική Ασφάλεια 2015» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες για δύο δράσεις των εταιρειών με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των εφήβων σε θέματα οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα, το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού και Νηπιαγωγείου «Αττικούλης» και το πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου «Μάτια ανοιχτά στον δρόμο».

2015 | Διάκριση στη διοργάνωση «ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», που διοργάνωσε η DIRECTION BUSINESS NETWORK.

2015 | ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ / ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» απέσπασε αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015», στην 9η διοργάνωση των Sustainability Forum & Awards 2015. Η βράβευση αφορούσε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «Μάτια ανοιχτά στον δρόμο».

2014 | ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EURORAP AISBL

Ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού πέτυχε υψηλές επιδόσεις στις μετρήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης Ασφάλειας Οδικών Υποδομών, βάσει διαπιστευμένης μεθοδολογίας και πρωτοκόλλων, EuroRAP AISBL, καταγράφοντας πολύ χαμηλή συγκέντρωση θανατηφόρων ατυχημάτων σε σχέση με το πλήθος των οχημάτων και τις διαδρομές που εξυπηρετεί και αποσπώντας υψηλή βαθμολογία έως και 5 αστέρων κατά την επιθεώρηση και αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του δρόμου, μέσω της αξιολόγησης περισσότερων από 50 χαρακτηριστικών στοιχείων των οδών.

2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ENVIRONMENTAL AWARDS

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», κατέκτησε το Silver Award στην κατηγορία «Sustainable Infrastructure Development», στο πλαίσιο της διοργάνωσης ENVIRONMENTAL AWARDS, που θεσμοθέτησαν η εταιρεία Boussias Communications και το Plant Management. Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού βραβεύθηκε για τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει για την προστασία του περιβάλλοντος, στην κατεύθυνση της εναρμόνισης της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου με το φυσικό περιβάλλον. Διακρίθηκε δε ανάμεσα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που έχουν υλοποιήσει έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού κτηρίων ή αστικών περιοχών, ή/ και καινοτόμες αστικές λύσεις, με άξονα τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, τη βελτίωση των υποδομών και του τρόπου ζωής/εξυπηρέτησης των πολιτών, τη διακυβέρνηση και την αειφορία.

2011 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑCK OFFICE ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» κατέκτησε το πρώτο βραβείο στην Κατηγορία «Ομάδα της Χρονιάς: Back Office» για το έτος 2011, στο πλαίσιο των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών που απονέμονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ). Οι ομάδες Back Office της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» υποστηρίζουν και συμβάλλουν στη βέλτιστη εξυπηρέτηση που παρέχεται στους Σταθμούς Διοδίων, στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών, στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών, στις online υπηρεσίες, στο Τηλεφωνικό Κέντρο του αριθμού έκτακτης ανάγκης 1024 και στις ομάδες Περιπολίας και Επέμβασης σε περίπτωση συμβάντος.

2011 | ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ MYCLIMATE

H «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» διακρίθηκε για τις ενέργειες και τις πρακτικές που εφαρμόζει για τη μέτρηση και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Βραβεία Myclimate «Green Leader Υπολογισμός & Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος», που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

2010 | ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ AUTOMOTIVE

Στο πλαίσιο του θεσμού Automotive Awards, η Αττική Οδός απέσπασε το πρώτο βραβείο για τον πιο ασφαλή δρόμο στην Ελλάδα, βάσει των χαμηλών δεικτών τροχαίων ατυχημάτων και των προδιαγραφών ασφαλείας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου.

2010, 2009 | ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / 1o ΒΡΑΒΕΙΟ CEO & CSR MONEY CONFERENCE

Η Αττική Οδός διενεργεί τακτικά καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την προώθηση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην κοινωνία. Η στοχευμένη προς τους μοτοσικλετιστές ολοκληρωμένη ενέργεια (καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μοτοσικλετιστών σχετικά με θέματα ασφαλούς οδήγησης / έκδοση και διανομή έντυπου οδηγού με μυστικά ασφαλούς οδήγησης μοτοσικλέτας), η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δράσεων για την οδική ασφάλεια, τιμήθηκε με το 1ο βραβείο στο πλαίσιο του συνεδρίου «CEO & CSR 2009», που διοργάνωσε η Money Conferences σε συνεργασία με τη EuroCharity. Στην ίδια διοργάνωση του 2010, η καμπάνια οδικής ασφάλειας για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κέρδισε και πάλι το 1ο βραβείο στην κατηγορία της.

2009 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ, ΣΗΡΑΓΓΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΙΒΤΤΑ)

Η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» τιμήθηκαν με το 1ο βραβείο “Toll Excellence Award – Administration Category” από τον Διεθνή Οργανισμό ΙΒΤΤΑ / International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (Διεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητόδρομων) για τη Διαχείριση Έργου. Με το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο αποτελεί την κορωνίδα των βραβείων του χώρου των αυτοκινητόδρομων και ύψιστη κατάκτηση για κάθε εταιρεία και φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της λειτουργίας αυτοκινητόδρομων, οι δύο εταιρείες διακρίθηκαν για την εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος «Αποτίμηση της Επιτυχίας» (“Monitoring the Success”), που έθεσε σε εφαρμογή η διοίκηση για την καταγραφή και συνεχή παρακολούθηση Δεικτών Απόδοσης, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών.

2009 | EYΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Το σημαντικό βραβείο «Αειφόρου Κατασκευής» για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την κατασκευή της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού απέσπασε η εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», leader της κατασκευής της Αττικής Οδού, κατά την Απονομή των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Business Awards for the Environment).

2008 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (IRF)

Οι φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης (αντιπλημμυρικά έργα, αποκατάσταση και αναδάσωση παλαιών λατομείων, κ.ά.) επιβραβεύθηκαν με το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Υποδομών», που απονεμήθηκε στην «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (International Road Federation – IRF).

2008 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GIS / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ESRI

Η τεχνολογία GIS (Geographic Information Systems) αποτελεί βασική παράμετρο της πληροφοριακής υποδομής της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.». Η χρήση της εν λόγω προηγμένης τεχνολογίας και η συνεχής ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα αυτό, επιβραβεύθηκε με το βραβείο “Special Achievement in GIS”.

2008, 2007, 2006 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΟΔΙΩΝ / ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ, ΣΗΡΑΓΓΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΙΒΤΤΑ)

Η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των χρηστών – συνδρομητών είναι ο βασικός στόχος του Εμπορικού Τμήματος της Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης, που έχει αναλάβει τη διαχείριση των Διοδίων και τον νευραλγικό τομέα της εξυπηρέτησης. Κατέκτησε δε διαδοχικές διακρίσεις με Επαίνους (Certificate of Merit – Toll Excellence Award) από τον Διεθνή Οργανισμό IBTTA / International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (Διεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητόδρομων) για τη συμβολή στην πρόοδο της διαχείρισης αυτοκινητόδρομων με διόδια.

2007 | ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Οδική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΟΔ.ΟΜ.ΕΛ.), στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου «Δρόμοι του Μέλλοντος», που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (International Road Federation – IRF), βράβευσε την «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» για τη συμβολή της στην οδική ασφάλεια.

2005 | ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (IRF)

Η οδική ασφάλεια υπήρξε καθοριστική κατά την κατασκευή της Αττικής Οδού, η οποία και ολοκληρώθηκε βάσει υψηλών διεθνών προδιαγραφών, ενώ αποτελεί σταθερή προτεραιότητα κατά τη λειτουργία του έργου. Ειδικότερα, ο αυτοκινητόδρομος δημιούργησε νέα δεδομένα στην κατεύθυνση αυτή, γνωρίζοντας διεθνή καταξίωση, με τη βράβευση της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (International Road Federation – IRF) με το 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο για τη συνεισφορά της εταιρείας στην οδική ασφάλεια.

2004 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ / ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου συνδυάστηκε με την τέχνη, μέσω της συνεργασίας με τη γλύπτρια τοπίου Νέλλα Γκόλαντα, η οποία οδήγησε σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα μοναδικό, καθώς η Δυτική Περιφερειακή Υμηττού έχει χαρακτηριστεί ως «δρόμος-γλυπτό». Οι γλυπτικές παρεμβάσεις στο κομμάτι αυτό της Αττικής Οδού κέρδισαν σημαντική διάκριση στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 2004, Εuropean Urban Prize for Urban Public Space, μια διοργάνωση του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης της Βαρκελώνης και των Ινστιτούτων Αρχιτεκτονικής της Γαλλίας, της Δανίας και της Αυστρίας.

2003 | ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Στην Αττική Οδό έχει γίνει ειδική μελέτη και έχουν ληφθεί μέτρα για τη συστηματική αντιμετώπιση του θορύβου. Ειδικά ηχοπετάσματα πολλών χιλιομέτρων έχουν τοποθετηθεί στον αυτοκινητόδρομο, μειώνοντας αποτελεσματικά τον θόρυβο. Η προσπάθεια αναγνωρίσθηκε με το Prize Décibel d’Or από το Conseil Νational du Βruit (CNB) της Γαλλίας (Εθνικό Συμβούλιο μελέτης του θορύβου), στην κατηγορία «Πόλη και Οδικές Μεταφορές», για το πρόγραμμα «Διαχείριση και μείωση της ηχορύπανσης στην Αττική Οδό».