1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συνδρομητικό πρόγραμμα μεταπληρωμής για εταιρείες που προσφέρει σημαντικές αυξανόμενες κλιμακωτές εκπτώσεις, ανάλογα με τις διελεύσεις που πραγματοποιείτε σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσο περισσότερες διελεύσεις πραγματοποιείτε σε μηνιαία βάση, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση.

Συμφέρει: εταιρείες (νομικά πρόσωπα) και για συνολικό αριθμό οχημάτων 10 και άνω (ανεξαρτήτως κατηγορίας). Για την πληρωμή των διελεύσεών σας εκδίδεται τιμολόγιο, το οποίο μεταπληρώνετε και έτσι απλουστεύεται σημαντικά η λογιστική σας διαχείριση.

Ενημέρωση για Συνδρομητικό λογαριασμό:
Δωρεάν αποστολή μηνιαίου λογαριασμού διελεύσεων (τιμολόγιο), με την πλήρη αναλυτική κατάσταση όλων των διελεύσεων που πραγματοποίησαν τα οχήματά σας (ημέρα, ώρα, σταθμός διοδίων). Έτσι, έχετε τον πλήρη έλεγχο των δρομολογίων των οχημάτων της εταιρείας σας.

Το συνδρομητικό πρόγραμμα BUSINESS έχει χρέωση κλιμακωτού (ανάλογα με τον αριθμό των συσκευών ή καρτών που θα σας χορηγηθούν) μηνιαίου πάγιου τέλους ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS ή κάρτα λογαριασμού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η ενημέρωση και η διαδικασία εγγραφής στο συνδρομητικό πρόγραμμα μεταπληρωμής BUSINESS γίνεται μόνο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας στην Παιανία (41,9χλμ. Αττικής Οδού, έξοδος 18 Παιανία-Σπάτα, Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 17:00).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ανώνυμες Εταιρείες & Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

  1. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό
  2. ΦΕΚ σύστασης
  3. ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ελλείψει αυτού:
    Σχετική εγκριτική απόφαση της εποπτεύουσας Νομαρχίας ή σχετική απόφαση Δ.Σ και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ή σχετική απόφαση Δ.Σ. και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ομόρρυθμες/Ετερόρρυθμες Εταιρείες – Αστικές Εταιρείες

  1. Ισχύον καταστατικό (ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης) με τη σφραγίδα του Πρωτοδικείου (στα βιβλία εταιρειών του οποίου δημοσιεύονται τα εν λόγω καταστατικά).
Κι επιπλέον:
  1. Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης από τρίτο πρόσωπο (χωρίς αστυνομική θεώρηση – ως συνημμένο έγγραφο). Σφραγίδα της εταιρείας στην αίτηση-σύμβαση.
  2. Εγγύηση πίστωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον συνδρομητή ανάλογα με τον αριθμό των διελεύσεων που θα πραγματοποιούν τα οχήματα της εταιρείας. Η εγγύηση πίστωσης αποτελεί το ανώτατο ποσό αξίας ανεξόφλητων λογαριασμών διελεύσεων, πέραν του οποίου το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση συνδρομητικών διελεύσεων.

Τιμοκατάλογος Συνδρομητικού Προγράμματος ΒUSINESS

Συνδρομητικό πρόγραμμα μεταπληρωμής για εταιρείες

Κατηγορία Οχήματος
1 2,3,4 5 6

Τέλη διοδίων για διελεύσεις που πραγματοποιούνται εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα

Οι πρώτες 30 διελεύσεις

1,27 €

2,55 

6,47 

10,29 

Οι επόμενες 20 διελεύσεις
(31η έως 50η)

1,15 €

2,30 

5,83 

9,28 

Οι πέραν των 50 διελεύσεων
(51η και άνω)

1,02 €

2,05 

5,20 

8,27 

Μηνιαίο Πάγιο

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS / Κάρτα Λογαριασμού)

για τις πρώτες 50 συσκευές e-pass/κάρτες λογαριασμού

2,48 

για τις επόμενες 51-100 συσκευές e-pass/κάρτες λογαριασμού

1,86 

για τις επόμενες 101-500 συσκευές e-pass/κάρτες λογαριασμού

1,24 

για τις επόμενες 501 συσκευές e-pass/κάρτες λογαριασμού

0,62 

Εγγύηση Πίστωσης

καθορίζεται από τον συνδρομητή και αφορά
την μέγιστη αιτούμενη πίστωση έναντι ισόποσης εγγύησης

Κόστος Ηλεκτρονικής Συσκευής e-PASS/Κάρτας Λογαριασμού

20,00 

ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS

5,00 

ανά Κάρτα Λογαριασμού

Όριο ειδοποίησης χαμηλού λογαριασμού

Ισούται τουλάχιστον με το 25% της εγγύησης πίστωσης
του Συνδρομητή και είναι το όριο,
ώστε ο Συνδρομητής να εξοφλήσει άμεσα
τυχόν ανεξόφλητα τιμολόγια,
ή να αυξήσει το πιστωτικό του όριο (εγγύηση πίστωσης).

Όριο άκυρου λογαριασμού

Ισούται με την εγγύηση πίστωσης του Συνδρομητή
και είναι το όριο, πέρα από το οποίο ο Συνδρομητής
δεν μπορεί να πραγματοποιήσει άλλες διελεύσεις.

Οι τιμές του παρόντος τιμοκαταλόγου περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
Ο παρών τιμοκατάλογος συνδρομητικών προγραμμάτων ισχύει από την 1η Ιουλίου 2016.