Πού και πώς θα γίνω συνδρομητής

Στο δίκτυο διάθεσης e-PASS που περιλαμβάνει εκατοντάδες σημεία:
Για τα συνδρομητικά προγράμματα EXPRESS, BONUS, FRIENDLY, MOTO, EXPRESS TRUCK, FRIENDLY TRUCK:
Για το πρόγραμμα Express (κατ. 2,3,4):
Διαδικασία
 1. Επιδεικνύετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Ενεργοποιείτε το συνδρομητικό σας λογαριασμό, καταβάλλοντας ορισμένο ποσό, για το πρώτο «γέμισμα» του e-PASS.
   
  Ποσά ενεργοποίησης e-PASS ανά κατηγορία οχήματος
   
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ
  Κατηγορία 1
  Μοτοποδήλατα & δίκυκλες μοτοσικλέτες
  10,00€
  Κατηγορίες 2, 3 & 4
  Επιβατικά Ι.Χ. & ελαφρά εμπορικά οχήματα
  συνολικού ύψους < 2,70m
  30,00€
  Κατηγορία 5
  Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους h > 2,70m
  με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων)
  50, 00€
  Κατηγορία 6
  Μεγάλα φορτηγά HGVs, συνολικού ύψους h > 2,70m
  με 4 άξονες ή περισσότερους
  100, 00€

   
 3. Παραλαμβάνετε δωρεάν την ενεργοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή e-PASS ή την ειδική κάρτα λογαριασμού.
  Για εγγραφές στο δίκτυο συνεργαζόμενων τραπεζών και επιχειρήσεων, προβλέπεται διαφορετική διαδικασία ενεργοποίησης του e-PASS. Ενημερωθείτε στον εκάστοτε συνεργάτη ή στο 210-6682222  (Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών Αττικής Οδού, Δευτέρα-Σάββατο 08:00-19:00 και Κυριακή 11:00 -19:00) 
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.), βρίσκονται στις εισόδους συγκεκριμένων κόμβων και κατά μήκος της Αττικής Οδού ή του Αυτοκινητόδρομου Μορέα με στόχο την εξυπηρέτηση των χρηστών που κινούνται στους αυτοκινητόδρομους χωρίς να χρειάζεται να εξέρχονται από αυτούς. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους οδηγούς να συνδυάζουν την επίσκεψή τους στα Σ.Ε.Σ. με προκαθορισμένη είσοδό τους στην Αττική Οδό ή στον Αυτοκινητόδρομο Μορέα.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στoυς αυτoκινητόδρoμoυς και στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας - oι oπoίες διακρίνoνται από τις ειδικές πινακίδες σήμανσης- και στις oδoύς εισόδoυ και εξόδoυ εξ αυτών, απαγoρεύεται η κυκλoφoρία πεζών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αν είστε ιδιώτης, χρειάζεται η επίδειξη των παρακάτω εγγράφων:
 1. Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Εγγράφου που να πιστοποιεί ΑΦΜ και τη διεύθυνση κατοικίας (άνω τμήμα εκκαθαριστικού εφορίας ή απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας ή πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ).
 3. Άδειας κυκλοφορίας οχήματος (μία ανά αιτούμενη ηλεκτρονική συσκευή ή κάρτας λογαριασμού).

  Σημείωση:Σε περίπτωση εγγραφής ιδιώτη από τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, χρειάζεται η επίδειξη:
 1. Αστυνομικής ταυτότητας, άδειας /ων κυκλοφορίας οχήματος/ων και εναλλακτικά:
  1. είτε σφραγίδα σας με τα πλήρη στοιχεία σας (ΑΦΜ, διεύθυνση)
  2. είτε τα έγγραφα που προβλέπονται για τους ιδιώτες, καθώς επίσης και ένα εκ των παρακάτω εγγράφων που επιβεβαιώνουν την επαγγελματική σας ιδιότητα (βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή επιτηδευματία ή αποδεικτικό θεώρησης βιβλίου Εσόδων/Εξόδων ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με σφραγίδα ή βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού)
Εταιρείες

Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο σε επιστολόχαρτο της εταιρείας, σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και φωτοτυπία της/των άδειας/ών κυκλοφορίας του/των οχήματος/ων.

Υπηρεσία Call & Courier

Μ' ένα τηλεφώνημα, δωρεάν αποστολή του e-PASS με courier στη διεύθυνση που επιθυμείτε.

Διαδικασία
Για εγγραφή στα συνδρομητικά προγράμματα EXPRESS, BONUS, FRIENDLY, MOTO, EXPRESS TRUCK, FRIENDLY TRUCK::
 • Καλέστε στο 210 6682222 (Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών Αττικής Οδού, Δευτέρα-Σάββατο 08:00-19:00 και Κυριακή 11:00 -19:00)
 • Δώστε μας τηλεφωνικά ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας & τη διεύθυνσή σας.
 • Σας στέλνουμε το e-PASS δωρεάν με courier.
 • Παραλαμβάνετε το e-PASS και καταβάλλετε στο courier 30 ευρώ για το πρώτο "γέμισμα" του e-PASS, δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί στις πρώτες σας διελεύσεις.