1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016 από την “Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

Παιανία, 19 Ιουλίου 2017

Την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για το έτος 2016 εξέδωσε η Εταιρεία Λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές ΑΕ». Πρόκειται για την 3η Ετήσια Έκθεση ΕΚΕ της εταιρείας που συμπλήρωσε 17 χρόνια λειτουργίας. Κύριος στόχος των Αττικών Διαδρομών είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ώστε οι μετακινήσεις των πολιτών που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο να χαρακτηρίζονται από άνεση, τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και κοινωνικά υπεύθυνου περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες της, τους χρήστες της υποδομής και την κοινωνία γενικότερα.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί στo πλαίσιο της Οδηγίας 2014/95/EU, ενώ ακολουθεί το πρότυπο GlobalReportingInitiative (GRIG4) που συνιστά την αναλυτική περιγραφή των δράσεων της εταιρείας στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον τους εργαζόμενους και την αγορά.

Με τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της Αττικής Οδού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να γνωρίσουν τις δράσεις της εταιρείας, να τις αξιολογήσουν και να συμβάλουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους, προκειμένου οι δράσεις αυτές να ανταποκρίνονται με πληρότητα στις απαιτήσεις της Οδηγίας.
Μέσω της Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ» παρουσιάζει τα πλήρη και σύμφωνα με το Πρότυπο μετρήσιμα στοιχεία και δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες σύμφωνα με το βασικό της στόχο και στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της ΕΚΕ.

Η εταιρεία πρόσφατα αξιολογήθηκε σχετικά με τις δεσμεύσεις και την υλοποίησή τους στους τομείς αυτούς και βραβεύθηκε με τον έπαινο CRIPASSαπό το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Δέσμευση της εταιρείας για το μέλλον αποτελεί η προσπάθεια αύξησης της εθελοντικής παρουσίας της σε ενέργειες που σχετίζονται με τις εταιρικές αξίες, η αύξηση των δράσεών της για την οδική ασφάλεια, η πραγματοποίηση δράσεων για την τοπική κοινωνία, η ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού αλλά και του καλού εργασιακού κλίματος, καθώς και η συνέχιση της προσπάθειας μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αττικής Οδού στο σύνδεσμο https://media.zentech.gr/filesystem/Multimedia/pdf/eke2016_id5942244.pdf και συνοδεύεται από την Έκθεση Ανεξάρτητης Διασφάλισης από το πιστοποιημένο Κέντρο Αειφορίας “CenterforSustainability and Excellence” (CSE).