1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Νέος Φορέας Ελληνικών Αυτοκινητόδρομων

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ», με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (HELLENIC ASSOCIATION of TOLL ROAD NETWORK), είναι η επωνυμία του νέου φορέα που ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 με τη συμμετοχή όλων των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, στο νέο φορέα που θα λειτουργήσει με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, συμμετέχουν όλα τα Έργα: η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, η Νέα Οδός, η Ολυμπία Οδός και οι Αυτοκινητόδρομοι Μορέας, Αιγαίου, και Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).
Ο νέος φορέας δημιουργήθηκε με γενικό στόχο την προώθηση των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει μεταξύ άλλων:

  • Τη συνεχή βελτίωση των οδικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες
  • Την προώθηση της οδικής ασφάλειας
  • Την προώθηση της έρευνας σε θέματα μεταφορών μέσω συνεργασιών με σχετικούς Φορείς και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Την ανάπτυξη της επιστήμης της κατασκευής και διαχείρισης οδικών υποδομών, τη δημιουργία ικανών και ενημερωμένων στελεχών και την ανταλλαγή ανάλογης τεχνογνωσίας
  • Τη συμμετοχή στους αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο

Ο νέος Φορέας, που στοχεύει στην προβολή της Ελλάδας ως συγκοινωνιακού οδικού κόμβου λόγω γεωγραφικής θέσης, έχει ήδη γίνει αποδεκτός και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς, καθώςθα εκπροσωπεί εφεξής την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια (γνωστή ως “ASECAP”/ASsociationEuropéennedesConcessionairesd’ Autoroutesetd’ ouvrages à Péage) με έδρα τις Βρυξέλλες και στο Διεθνή Οργανισμό Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων (γνωστού ως “ΙΒΤΤΑ”/InternationalBridge, TunnelandTurnpikeAssociation) με έδρα την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Μέσω των συμμετοχών αυτών θα δοθεί η δυνατότητα συνεργειών και συνεργασιών στο διεθνή χώρο, η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα στη χώρα μας να προβάλει διεθνώς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια δημιουργίας δικτύου αυτοκινητοδρόμων, το οποίο με την ολοκλήρωση του θα προσεγγίζει τα 2,5 χιλιάδες χιλιόμετρα.