1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Δράση του Φορέατων ΕλληνικώνΑυτοκινητόδρομων και Υποδομών με διόδια “HELLASTRON” για τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)

Πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προώθησης της οδικής ασφάλειας σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους αναλαμβάνει ονεοϊδρυθείς φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ»με το διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (HELLENICASSOCIATIONofTOLLROADNETWORK). Στο φορέα συμμετέχουν η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, η Νέα Οδός, ο Μορέας, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Ολυμπία Οδός και η Κεντρική Οδός, που συνολικά καλύπτουν 1.500 χιλιόμετρα δικτύου, το οποίο αναμένεται να προσεγγίσει τα 2.500 χιλιόμετρα, όταν ολοκληρωθούν τα υπό κατασκευή Έργα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η νέα καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για τη σωστή χρήση της ΛΕΑ (Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης).

Πολλοί οδηγοί αγνοούν τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ). Η κίνηση οχημάτων στη ΛΕΑ και η άσκοπη χρήση της αφ’ ενός μεν εμποδίζει τα Οχήματα Έκτακτης Ανάγκης(Ασθενοφόρα, Πυροσβεστικά,Περιπολικά της Τροχαίας,κλπ), να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους, αφ’ ετέρου δε, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την πρόκληση ατυχήματος, τόσο για αυτούς που τη χρησιμοποιούν όσο και για την υπόλοιπη κυκλοφορία.Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το συνημμένο έντυπο με τίτλο «Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης- Λωρίδα Ζωής»που θα διανέμεται με την ευκαιρία των καλοκαιρινών διακοπώντου Αυγούστου από όλους τους αυτοκινητόδρομουςκαι τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου.Το έντυπο ενημερώνει για τη ζωτική σημασία της απαγόρευσης οδήγησης στη ΛΕΑ, ενώ δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τις περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση οι οδηγοίμπορούν να κάνουν στάση σε αυτή.

Από την ίδρυσή του ο νέος φορέας έχει θέσει ως κύριο στόχο την ενημέρωση του κοινού σε θέματα οδικής ασφάλειας και σκοπεύει να ενημερώνεισυχνά τους οδηγούς για τους κινδύνους της μη συνετής οδήγησης και να τους προτρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην οδική τους ασφάλεια.
Οι στόχοι του νέου φορέα, εκτός από τηνπροώθηση της οδικής ασφάλειας είναι:

  • Η προώθηση της έρευνας σε θέματα μεταφορών μέσω συνεργασιών με σχετικούς φορείς και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Η ανάπτυξη της επιστήμης της κατασκευής και διαχείρισης οδικών υποδομών καθώς και η δημιουργία ικανών και ενημερωμένων στελεχών.
  • Η συμμετοχή σε αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ο νέος φορέας εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων (γνωστή ως “ASECAP”/ASsociationEuropéennedesConcessionairesd’ Autoroutesetd’ ouvragesà Péage) και στο Διεθνή Οργανισμό Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων (γνωστό ως “ΙΒΤΤΑ”/InternationalBridge, TunnelandTurnpikeAssociation).