1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Διευκρίνιση επί του Δελτίου Τύπου της HELLASTRON

Αναφερόμενοι στο με ΑΠ 00033 / 09.03.15 Δελτίο Τύπου και με δεδομένο ότι έδρα του νεοσύστατου φορέα είναι τα γραφεία της «Αττικές Διαδρομές ΑΕ», η επικοινωνία γίνεται στο τηλέφωνο (210) 66.82.010 και επικουρικά στο τηλέφωνο της νέας μη κερδοσκοπικής Εταιρίας (210) 66.33.287.

Στο ΔΣ της HELLASTRON κάθε ένα από τα οκτώ (8) Πλήρη Μέλη εκπροσωπείται από δύο (2) εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι διετής. Το πρώτο ΔΣ έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος:
Βασίλειος Χαλκιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Α’ Αντιπρόεδρος:
Σταύρος Σταυρής, Οικονομικός Διευθυντής, «Γέφυρα Α.Ε.»

Β’ Αντιπρόεδρος:
Εμμανουήλ Βράιλας, Διευθύνων Σύμβουλος, «Νέα Οδός Α.Ε.» και «Κεντρική Οδός ΑΕ».

Γενικός Γραμματέας:
Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Διευθυντής Εκμετάλλευσης, «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Μέλη:
Σοφία Παντουβάκη, Νομική Διευθύντρια,«Αττική Οδός Α.Ε.»,
Bernard Galtier, Διευθύνων Σύμβουλος, «Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε.»,
Μαρία Σιδηροπούλου,Τομεάρχης Λειτουργίας Διοδίων, «Εγνατία Οδός Α.Ε.»,
Ευάγγελος Καρεκλάς, Διευθυντής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, «Νέα Οδός Α.Ε.»,
Γεώργιος Συριανός, Γενικός Διευθυντής, «Μορέας Α.Ε.»,
Ιωάννης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Λειτουργίας,«Μορέας Α.Ε.»,
Δημήτριος Γκατσώνης, Γενικός Διευθυντής,«Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»,
Ιωάννης Νασούλης,Διευθυντής Λειτουργίας,«Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»,
Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος, «Ολυμπία Οδός Α.Ε.»,
Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Διευθύνων Σύμβουλος, «Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.»,
Εμμανουήλ Μουστάκας, Πρόεδρος ΔΣ, «Κεντρική Οδός Α.Ε.», και
Στυλιανός Πενθερουδάκης, Τεχνικός Διευθυντής, «Κεντρική Οδός Α.Ε.»