1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Η μεγάλη αποδοχή των χρηστών της Αττικής Οδού αποτυπώνεται σε σχετική καμπάνια

Η ετήσια έρευνα που διενεργείται κάθε χρόνο (άνοιξη 2011) από τις εταιρίες Invision/Metron Analysis για λογαριασμό της εταιρίας λειτουργίας της Αττικής Οδού, την «Αττικές Διαδρομές ΑΕ», αποτέλεσε το βασικό κορμό της εν εξελίξει σπονδυλωτής καμπάνιας της Αττικής Οδού, που έχει στόχο να αναδείξει τα πολύ υψηλά ποσοστά αποδοχής των χρηστών της σε τέσσερα (4) σημαντικά θέματα όπως: α) η ασφάλεια που αισθάνονται οι χρήστες οδηγώντας στην Αττική Οδό, β) το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, γ) η εξοικονόμηση χρόνου και δ) η αναγνώριση της σωστής διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Η άρτια υποδομή, η 24ωρη εποπτεία του δρόμου μέσω του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης και η παρουσία των ομάδων περιπολίας που επεμβαίνουν άμεσα για παροχή βοήθειας σε περίπτωση συμβάντων δημιουργεί υψηλό αίσθημα ασφάλειας στους οδηγούς (σε ποσοστό 95,6%).

Ταυτόχρονα, οι οδηγοί αναγνωρίζουν ότι στον αυτοκινητόδρομο (διόδια, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, σημεία εξυπηρέτησης συνδρομητών, τηλεφωνικό κέντρο επείγουσας ειδοποίησης 1866) παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με το ποσοστό της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες να αγγίζει κατά μέσον όρο το 90%.

Όσον αφορά το κέρδος χρόνου, οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό την επιλέγουν συνειδητά γιατί κερδίζουν καθημερινά από μισή έως και 1,5 ώρα την ημέρα. Μεγάλος είναι ο αριθμός των χρηστών (69%) που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό για τις επαγγελματικές τους μετακινήσεις (μετάβαση και επιστροφή από την εργασία κλπ).

Τέλος, η φροντίδα που επιδεικνύεται για το περιβάλλον και το πράσινο αξιολογείται θετικά από τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου που επιδοκιμάζουν τέτοιες ενέργειες.

Επιπλέον των ανωτέρω θεμάτων που αναδεικνύονται στην καμπάνια, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα παρακάτω υψηλά ποσοστά που κατέγραψε η έρευνα:

Το σύνολο σχεδόν των οδηγών της Αττικής Οδού αναγνωρίζουν τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται από την εταιρία λειτουργίας για τη διατήρηση της καθαριότητας του αυτοκινητόδρομου (97,4%), των σταθμών διοδίων (99%) και της ποιότητας του οδοστρώματος (95,4%), κάτι που συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια οδήγησης που προσφέρει η Αττική Οδός.

Συμπερασματικά, οι συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλλονται με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια για την εύρυθμη λειτουργία του μεγάλου αυτού οδικού άξονα της Αττικής, αναγνωρίζονται από τους οδηγούς που έχουν πλέον, και από την πλευρά τους, ανεβάσει τον πήχη των απαιτήσεων για άνετες, γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις.