1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Η Αττική Οδός, θέλοντας να συμβάλλει στην προστασία της πανίδας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησε στην πιλοτική τοποθέτηση ειδικών αυτοκόλλητων, στα ηχοπετάσματα που βρίσκονται στην περιοχή του δάσους Λεβίδη στην Παλλήνη. Τα αυτοκόλλητα, τα οποία, αναπαριστούν φιγούρες αρπακτικών πουλιών, τοποθετήθηκαν από συνεργείο των Αττικών Διαδρομών με στόχο να αποτρέπουν, τα μικρά κυρίως πουλιά, να κατευθύνονται προς τα γυάλινα ηχοπετάσματα και να τα προστατεύει από την πρόσκρουση τους σε αυτά. Ανάλογα με το αποτέλεσμα θα αποφασισθεί, από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος, αν θα συνεχιστεί η προσπάθεια με τοποθέτηση ανάλογων αυτοκόλλητων και σε άλλα τμήματα της Αττικής Οδού. Η ενέργεια αυτή της Αττικής Οδού έγινε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και το Μουσείο Γουλανδρή του οποίου ειδικοί επιστήμονες (βιολόγοι, ορνιθολόγοι) συνέβαλαν με τις οδηγίες τους στην σωστή επιλογή και εφαρμογή τους. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες περισσότερα από 100 εκατομμύρια πουλιά σκοτώνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως λόγω συγκρούσεων πάνω σε διαφανείς / γυάλινες επιφάνειες.