1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων ασφαλτοτάπητα της Αττικής Οδού

Τον Μάρτιο 2001, με αφορμή τοποθέτηση της Greenpeace για ύπαρξη διοξινών στον ασφαλτοτάπητα της Αττικής Οδού, είχαμε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η μεταλλουργική σκωρία που χρησιμοποιείται στον αντιολισθηρό τάπητα της Αττικής Οδού είναι εντελώς ακίνδυνη. Η δήλωσή μας αυτή υποστηριζόταν τόσο από σχετική αξιολόγηση του ΙΓΜΕ όσο και από τις μετρήσεις που έγιναν για λογαριασμό μας από το Νορβηγικό Εργαστήριο NILU (από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς). Οι μετρήσεις εκείνες αφορούσαν δείγματα του υλικού σε σκόνη και όχι σε κόκκους όπως χρησιμοποιείται στο έργο. Έτσι, για ακόμη περισσότερη αποσαφήνιση των δεδομένων, η Αττική Οδός έστειλε στο εργαστήριο NILU και δείγματα μεταλλικής σκωρίας σε κόκκους έτσι ώστε οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα να αφορούν τη συγκεκριμένη μορφή του υλικού που χρησιμοποιείται. Κατόπιν νέων μετρήσεων και ελέγχων, το NILU με σχετική έκθεσή του πιστοποιεί τα εξής : “Οι κόκκοι αυτοί της μεταλλουργικής σκωρίας δεν συνιστούν κανένα απολύτως κίνδυνο για την υγεία, ακόμη και στην περίπτωση που η σκόνη σκωρίας χρησιμοποιηθεί ως φυτική γη σε καλλιέργειες τροφίμων” “Η περιεκτικότητα σε διοξίνη, ακόμη κι όταν προέρχεται από σκόνη, αποτελεί αμελητέο κίνδυνο για την υγεία. Πολύ περισσότερο η αμελητέα περιεκτικότητα διοξίνης των κόκκων”.