1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Οδήγηση σε σήραγγες

Ξέρετε ότι:

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν σε σήραγγες είναι ευκολότερο να εξελιχθούν σε καταστροφές, σε σχέση με αντίστοιχα ατυχήματα σε ανοικτό χώρο. Είναι απαραίτητο, επομένως, να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες εμφάνισης ατυχημάτων. Φροντίστε, λοιπόν, όταν οδηγείτε σε σήραγγες ή τούνελ να:

  • Έχετε τα φώτα σας αναμμένα.
  • Μην παραβιάζετε τους φωτεινούς σηματοδότες λωρίδας. Οι φωτεινοί αυτοί σηματοδότες είναι τοποθετημένοι στην είσοδο της σήραγγας ή του τούνελ, αλλά και στο εσωτερικό της, πάνω από κάθε λωρίδα, και δείχνουν εάν η λωρίδα λειτουργεί. Εάν αντιληφθείτε ότι η λωρίδα είναι εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να αλλάξετε λωρίδα το ταχύτερο δυνατόν.
  • Τηρείτε τα σταθερά ή μεταβλητά όρια ταχύτητας. Τα μεταβλητά όρια ταχύτητας σε μια σήραγγα ή σε ένα τούνελ, δείχνουν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τους οδηγούς, όπως αυτό έχει καθοριστεί σύμφωνα με την κυκλοφορία και τις συνθήκες που επικρατούν. Σε περίπτωση που ο φωτεινός σηματοδότης των μεταβλητών ορίων είναι σβηστός, ισχύουν τα προβλεπόμενα, από τις στατικές πινακίδες, όρια ταχύτητας.
  • Κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας.
  • Μην αλλάζετε άσκοπα λωρίδα.
  • Αφήνετε τουλάχιστον πέντε μέτρα απόσταση από το μπροστινό σας όχημα, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να ακινητοποιήσετε το όχημά σας εντός ενός τούνελ.
  • Σβήνετε τη μηχανή σας, σε περίπτωση παρατεταμένης στάσης μέσα σε σήραγγα.
  • Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας και κατευθυνθείτε προς την πλησιέστερη έξοδο, πεζοί, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος εντός σήραγγας.