Απάντηση σε δημοσιεύματα περί αύξησης τελών διοδίων

Σε απάντηση ορισμένων δημοσιευμάτων που αναφέρουν αυξήσεις στις τιμές των διοδίων τελών της Αττικής Οδού από 1-1-2002 εν όψει της εφαρμογής του Ευρώ και προς αποφυγή σύγχυσης, η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ σας ενημερώνει επισήμως ότι από την 1η Ιανουαρίου 2002 οι Βασικές Τιμές Διοδίων Τελών σε ΕΥΡΩ και ΔΡΑΧΜΕΣ θα προσαρμοστούν ως ακολούθως: Κατηγορία Οχήματος Τιμή σε EURO από 1/1/2002 Τιμή σε ΔΡΧ από 1/1/2002 Σημερινή Τιμή Διαφορά 1 0,40 135 150 - 10% 2 1,00 341 350 - 2,6% 3 1,00 341 350 - 2,6% 4 1,50 511 500 + 2,2% 5 2,50 852 850 + 0,2% 6 4,00 1364 1400 - 2,6% Οι ως άνω μεταβολές των τιμών μειώνουν το ισχύον διόδιο σε ΔΡΧ (από 2,6% έως και 10%) σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων εκτός της 4ης όπου υπάρχει μία αύξηση της τάξεως του 2,2% και της πέμπτης (διαφορά 2 δραχμών). Τονίζουμε όμως ότι η τέταρτη κατηγορία αντιπροσωπεύει μόλις το 0,15% του συνόλου των διελεύσεων.