1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

camera

Απάντηση σε δημοσιεύματα περί αύξησης τελών διοδίων

Σε απάντηση ορισμένων δημοσιευμάτων που αναφέρουν αυξήσεις στις τιμές των διοδίων τελών της Αττικής Οδού από 1-1-2002 εν όψει της εφαρμογής του Ευρώ και προς αποφυγή σύγχυσης, η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ σας ενημερώνει επισήμως ότι από την 1η Ιανουαρίου 2002 οι Βασικές Τιμές Διοδίων Τελών σε ΕΥΡΩ και ΔΡΑΧΜΕΣ θα προσαρμοστούν ως ακολούθως: Κατηγορία Οχήματος Τιμή σε EURO από 1/1/2002 Τιμή σε ΔΡΧ από 1/1/2002 Σημερινή Τιμή Διαφορά 1 0,40 135 150 – 10% 2 1,00 341 350 – 2,6% 3 1,00 341 350 – 2,6% 4 1,50 511 500 + 2,2% 5 2,50 852 850 + 0,2% 6 4,00 1364 1400 – 2,6% Οι ως άνω μεταβολές των τιμών μειώνουν το ισχύον διόδιο σε ΔΡΧ (από 2,6% έως και 10%) σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων εκτός της 4ης όπου υπάρχει μία αύξηση της τάξεως του 2,2% και της πέμπτης (διαφορά 2 δραχμών). Τονίζουμε όμως ότι η τέταρτη κατηγορία αντιπροσωπεύει μόλις το 0,15% του συνόλου των διελεύσεων.