%PHOTOCAPTION%

Περιβάλλον

Ο αυτοκινητόδρομος κατασκευάστηκε και λειτουργεί με σεβασμό και σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, ενώ σημαντικές βραβεύσεις επιβεβαιώνουν την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση:

1. Ανάπλαση παλιών λατομείων και μετατροπή σε χώρους αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού με την αξιοποίηση των προϊόντων εκσκαφής.

2. Αντιπλημμυρική θωράκιση μέσω της διευθέτησης μεγάλων ρευμάτων, χειμάρρων και ποταμιών.

3. Δημιουργία και συντήρηση πρασίνου με:

 • Φυτεύσεις άνω των 1.000.000 φυτών στη φάση ολοκλήρωσης κατασκευής
 • Συνεχείς φυτεύσεις χιλιάδων φυτών για διατήρηση και εμπλουτισμό του πρασίνου
 • Συμβατότητα των φυτευόμενων ειδών με την υπάρχουσα χλωρίδα για ενσωμάτωση στο φυσικό περιβάλλον
 • Δημιουργία και εμπλουτισμό πράσινων ζωνών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Cut & Cover υπεράνω των σηράγγων, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η φυσική εικόνα του Υμηττού, από όπου διέρχεται η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού
 • Εξειδικευμένο προσωπικό και αδιάλειπτη γεωπονική φροντίδα για τη συντήρηση και επέκταση του πρασίνου στον αυτοκινητόδρομο
 • Άρδευση από νερό γεώτρησης προσαρμοζόμενη στις κλιματικές συνθήκες μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος
 • Χρήση νερού από βιολογικούς καθαρισμούς της Αττικής Οδού για την άρδευση ειδικά διαμορφωμένων περιοχών με γκαζόν.

4. Προστασία τοπικής πανίδας με:

 • Cut & Cover που διασφαλίζουν τις διελεύσεις των τοπικών ειδών
 • Υψηλή περίφραξη
 • Ειδικά αυτοκόλλητα στα γυάλινα πετάσματα για αποτροπή πρόσκρουσης διερχόμενων πουλιών.

5. Περιορισμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης:

 • Η χρήση της Αττικής Οδού, αντί του κορεσμένου αστικού δικτύου, οδηγεί σε μείωση καυσίμου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Εξοικονόμηση καυσίμου (περίπου 2.500 λίτρα ετησίως) λόγω της άμεσης διαχείρισης συμβάντων από τις ομάδες Περιπολίας και Επέμβασης (βάσει έρευνας σε συνεργασία με το Παν/μιο Berkeley/ΗΠΑ.)

Ecodriving: Κάντε οικονομία στα καύσιμα, βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιορισμός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με:

 • Σύγχρονης τεχνολογίας φωτόμετρα στις εισόδους των σηράγγων, για την ορθή αυξομείωση του φωτισμού σε σχέση με τον εξωτερικό φωτισμό.
 • Φωτόμετρα στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο για την κατάλληλη ρύθμιση αφής – σβέσης φωτισμού.

7. Αντιθορυβική προστασία με:

 • Μέτρηση θορύβου μέσω 8 αυτόματων σταθμών στην Αττική Οδό
 • Ηχοπετάσματα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων
 • Ακουστικές ζώνες προκηπίων και αναχωμάτων με ειδικές φυτεύσεις
 • Συνεχείς μετρήσεις με κινητές μονάδες σε συνεργασία με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων του Παν/μίου Θεσσαλίας.

8. Ανακύκλωση

 1. Επιλογή ανακυκλώσιμων υλικών στην κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου
 2. Μεγάλο πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων:
  1. από τη λειτουργία των γραφείων (χαρτί, toner, πλαστικό κ.λπ.)
  2. ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες κ.λπ.)
  3. από τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου (ορυκτέλαια, παλαιά αυτοκίνητα, συσσωρευτές, ανταλλακτικά-σιδερικά, απόβλητα πρασίνου κ.λπ.)

9. Συμβολή στο GreenMission

Η ανακύκλωση των τοξικών αποβλήτων μπαταριών μολύβδου-οξέος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα στην Ελλάδα, καθώς μόνο το 50% των χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου συλλέγεται και

ανακυκλώνεται, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη φτάνει το 95%. Παράλληλα δε, ένα μεγάλο ποσοστό της χρησιμοποιημένης μπαταρίας διακινείται προς ανακύκλωση με μη νόμιμο τρόπο, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην Ελληνική οικονομία, όσο και στο περιβάλλον της χώρας μας.

H εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» και η εταιρεία λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», υποστηρίζουν το GreenMission, μια πρωτοβουλία για την προώθηση της ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος. 

Ενδεικτικά, η ποσότητα συσσωρευτών μολύβδου-οξέος που δόθηκε από τις εταιρείες το περασμένο έτος προς ανακύκλωση ξεπέρασε τα 4.000 κιλά.

H πρωτοβουλία του GreenMission στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 14.000 ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν ή/και διαχειρίζονται σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων.Ήδη, 30 μεγάλες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
 

Βάλαμε τις υποδομές,
βάλτε την οικολογική οδήγηση.

 

Όλες οι τεχνικές της οικονομικής/οικολογικής οδήγησης εδώ