Η Εταιρεία Λειτουργίας & Συντήρησης

Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1999 και έχει αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση της Αττικής Οδού.

Κύριος στόχος της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» είναι η συνεχής, αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία του αυτοκινητόδρομου (24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο), σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες.

%PHOTOCAPTION%

Aρμοδιότητες

Στις κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού περιλαμβάνονται:

 • Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της κυκλοφορίας.
 • Η διαχείριση έκτακτων περιστατικών και προγραμματισμένων ενεργειών.
 • Η επιθεώρηση, η συντήρηση και οι επισκευές που απαιτούνται για να διατηρείται ο αυτοκινητόδρομος σε καλή κατάσταση.
 • Η συντήρηση των οχημάτων και των εγκαταστάσεων.
 • Οι εργασίες ρουτίνας, όπως ο καθαρισμός του δρόμου.

Ο κεντρικός έλεγχος ασκείται 24 ώρες το 24ωρο από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.), στην Παιανία. Με τη συνεχή παρουσία ειδικευμένων στελεχών και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, το Κ.Δ.Κ. επιβλέπει διαρκώς τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου και ενημερώνει άμεσα τα λοιπά αρμόδια τμήματα ή/και τους φορείς για την εμφάνιση τυχόν προβλημάτων.

Πέραν της διαχείρισης της κυκλοφορίας, εξαιρετικά κρίσιμος σε ένα τόσο μεγάλο έργο είναι και ο παράγοντας συντήρηση. Στην Αττική Οδό, οι εργασίες συντήρησης (προληπτικής και διορθωτικής) αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.».

Οι τεχνολογικές υποδομές

Το Traffic Management System - T.M.S. είναι ο "τεχνολογικός" συνεργάτης των ανθρώπων του Κ.Δ.Κ. (Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας) και, σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο σύγχρονο εξοπλισμό του αυτοκινητόδρομου, προσφέρει στο προσωπικό της "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." διαρκή ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν κατά μήκος της Αττικής Οδού.

Τα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιεί το Κ.Δ.Κ. χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Συστήματα ανίχνευσης συμβάντων

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις υποδομές που δίνουν στο Κ.Δ.Κ. τη δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στον αυτοκινητόδρομο.

 • Αισθητήρες (επαγωγικοί βρόχοι) ανά 500 μέτρα κάτω από την άσφαλτο στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο και ανά 60 μέτρα στις σήραγγες. Παρέχουν πληροφορίες για το πλήθος, την ταχύτητα ροής και την πυκνότητα των οχημάτων, ώστε να είναι δυνατή η άμεση ενεργοποίηση διαδικασιών επέμβασης.
 • Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (Closed Circuit TV - CCTV) κατά μήκος της Αττικής Οδού με δυνατότητα περιστροφής με τηλεχειρισμό. Μεταδίδουν πλήρη εικόνα των συνθηκών κυκλοφορίας στις οθόνες του Κέντρου Ελέγχου (Control Room).
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί σε διάφορα σημεία της Αττικής Οδού. Παρέχουν πληροφόρηση για τυχόν μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών / επιδείνωση των καιρικών φαινομένων, έτσι ώστε όλες οι μονάδες να είναι σε επιφυλακή.
 • Σταθμοί μέτρησης θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Συστήματα ανταπόκρισης σε συμβάντα

Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.):

 • Επικοινωνεί διαρκώς με τις μονάδες περιπολίας που κινούνται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου και έχουν ως βασική αποστολή τον εντοπισμό έκτακτων περιστατικών και την άμεση επέμβαση & αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
 • Ενημερώνει τους οδηγούς για προβλήματα, μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητού μηνύματος.
 • Ειδοποιεί τις συνεργαζόμενες εταιρείες οδικής βοήθειας (Interamerican & Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων (Ο.Β.Β.Ο.)) σε περίπτωση συμβάντος. Τα ακινητοποιημένα οχήματα μεταφέρονται δωρεάν στην πλησιέστερη έξοδο.
 • Ειδοποιεί, ανάλογα με την περίπτωση, το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Συντονίζει τις καθημερινές εργασίες των ομάδων συντήρησης-επέμβασης.
Εξοπλισμός στον αυτοκινητόδρομο
 • 222 κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (Closed Circuit TV - CCTV).
 • 15 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων κατά μήκος της Αττικής Οδού (Mainline Variable Message Signs - MVMS).
 • 57 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που καλύπτουν όλες τις προσβάσεις στην Αττική Οδό (Access Variable Message Signs - AVMS).
 • 71 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων σε όλους τους σταθμούς διοδίων (Toll Variable Message Signs - Toll VMS).
 • 30 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων μίας γραμμής κατά μήκος της Αττικής Οδού (Single Line Variable Message Signs-SLVMS).
 • 586 συστοιχίες αισθητήρων (τοποθετημένοι ανά 500μ. στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο και ανά 60μ. στις σήραγγες) για την καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου και των ταχυτήτων (Vehicle Detection System - VDS).
 • 560 πινακίδες ελέγχου λωρίδας (Lane Control Signs - LCS).
 • 359 πινακίδες μεταβλητών ορίων ταχύτητας (Variable Speed Limit Signs – VSLS).
 • 44 συσκευές ανίχνευσης υπέρβασης επιτρεπόμενου ύψους οχημάτων στις εισόδους (Over Height Vehicle Detection - OHVD).
 • 3 μετεωρολογικοί σταθμοί για τη μέτρηση μεγεθών όπως: θερμοκρασία, άνεμος, υγρασία, πίεση αέρος.
 • Περιβαλλοντικοί σταθμοί με μετάδοση μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, μέσω συστήματος Scada (8 σταθερές θέσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση, 8 σταθερές θέσεις για την ηχορύπανση, κινητές μονάδες μέτρησης θορύβου για την πραγματοποίηση 200 μετρήσεων ετησίως σε προκαθορισμένα σημεία).
 • Τηλεφωνική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης, 1024.
 • Συστήματα επικοινωνίας TETRA.
Εξοπλισμός εντός του Κ.Δ.Κ. (Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας)
 • 1 video wall (5,8μ x 2,2 μ) που αποτελείται από 8 «φυσικά cubes» των 70΄. Στην καθημερινή λειτουργία 2 cubes λειτουργούν ως κεντρικά, ενώ τα υπόλοιπα διαιρούνται, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 24 monitor των 35΄.
 • 8 σταθμοί εργασίας με πρόσβαση στα λογισμικά Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ελέγχου/χειρισμού του εξοπλισμού πεδίου (πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, κάμερες, εξοπλισμός σηράγγων, φώτα, κ.λπ.), καταγραφής συμβάντων και ατυχημάτων, παρακολούθησης real-time της κίνησης των οχημάτων περιπολίας.
%PHOTOCAPTION%

Στόλος οχημάτων και μηχανημάτων

Οχήματα

 • 35 οχήματα τύπου Van, για επέμβαση σε συμβάντα και εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Τα οχήματα είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (κώνους, πινακίδες σήμανσης, κ.λπ.), για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού βαθμού οδικής ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών επί του αυτοκινητόδρομου, ενώ φέρουν και πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων.
 • 15 οχήματα τύπου mini van για τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Αττικής Οδού.   
 • 3 μικροί γερανοί για παροχή οδικής βοήθειας σε χρήστες. Οι γερανοί είναι πλήρως εξοπλισμένοι με κώνους, πινακίδες σήμανσης κ.λπ., ενώ φέρουν και πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων.
 • 8 οχήματα τύπου pick up 4X4 για μεταφορά υλικών.
 • 4 επιβατικά οχήματα τύπου jeep 4X4 για μεταφορά προσώπων και υλικών.
 • 29 επιβατικά οχήματα με τα χαρακτηριστικά της εταιρείας για υπηρεσιακή χρήση από το προσωπικό.
 • 1 λεωφορείο 18 θέσεων για μεταφορά προσωπικού.
 • 2 μοτοσικλέτες για επεμβάσεις σε συμβάντα, σε περιπτώσεις που η προσέγγιση με άλλο όχημα είναι δυσχερής, λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Μηχανήματα έργου
 • 5 πολυμηχανήματα τύπου Unimog για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, των σταθμών διοδίων και των σηράγγων, τα οποία λειτουργούν με την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού (λεπίδα, αλατοδιανομέας) και ως εκχιονιστικά.
 • 2 πλυστικά οχήματα.
 • 8 φορτηγά για μεταφορά υλικών, τα οποία λειτουργούν με την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού (λεπίδα, αλατοδιανομέας) και ως εκχιονιστικά.
 • 5 σάρωθρα (σκούπες) εξοπλισμένα με βούρτσες, αναρροφητήρα και πλυστικό πιστόλι για εργασίες καθαρισμών οδοστρώματος και άντλησης τυχόν λιμναζόντων υδάτων.
 • 3 καλαθοφόρα για εκπόνηση εργασιών σε ύψος από το οδόστρωμα.
 • 4 φορτωτές για φόρτωση και μεταφορά υλικών.
 • Λοιπός κινητός εξοπλισμός
  • 5 trailer κινητής φωτεινής σήμανσης για περιπτώσεις προσωρινού αποκλεισμού λωρίδων της Αττικής Οδού.
  • 2 κινητές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (Variable Message Signs - VMS).
  Οδική Βοήθεια

  Για την παροχή δωρεάν οδικής βοήθειας στους χρήστες της Αττικής Οδού, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συνεργάζεται και με εταιρείες οδικής βοήθειας, παρέχοντας σε 24ωρη βάση δωρεάν τις υπηρεσίες της στους έχοντες ανάγκη οδικής βοήθειας, διαθέτοντας:

  • 4 οχήματα οδικής βοήθειας ελαφρών οχημάτων (κάτω των 2,5 τόνων).
  • 1 όχημα οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων.

  Ο αριθμός των οχημάτων αυξάνεται σε περίπτωση ανάγκης (πχ. αυξημένος αριθμός συμβάντων σε ώρες αιχμής, απεγκλωβισμός οχημάτων σε περίπτωση χιονόπτωσης, κ.λπ.).

  Ενίσχυση αποχιονισμού

  Σε περίπτωση εκτεταμένης χιονόπτωσης, ο στόλος των εκχιονιστικών της "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." ενισχύεται από την Κοινοπραξία «Αττική Οδός A.E.» με:

  • 9 φορτηγά εξοπλισμένα με λεπίδα και αλατοδιανομέα.
  • 6 φορτωτές άλατος.  
  • και επιπλέον Grader, JCB, φορτηγά, pick up 4X4, εφόσον απαιτείται.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Αριθμός εργαζομένων

Σήμερα, για τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση της Αττικής Οδού απασχολούνται περίπου 1.200 εργαζόμενοι των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Μηχανικοί, συγκοινωνιολόγοι και άλλοι επιστήμονες, που κατευθύνουν και υποστηρίζουν το γενικό διοικητικό έργο της εταιρείας.
 • Προσωπικό διαχείρισης της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου.
 • Προσωπικό διοδίων και εξυπηρέτησης πελατών.
Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού

Σε ετήσια βάση το προσωπικό των περιπόλων και των ομάδων ανταπόκρισης εκπαιδεύεται σε θέματα:

 • Πρώτων βοηθειών για παροχή άμεσης βοήθειας σε περιστατικά στην Αττική Οδό, όπως τραυματισμοί, κλ.π.
 • Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος και χρήσης εξοπλισμού αποτροπής πυρκαγιάς.
 • Ασφάλειας των σηράγγων.
 • Βασικής Κυκλοφοριακής Τεχνικής.
 • Ασφάλειας της εργασίας.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι, ειδικά σε ό,τι αφορά στο κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας εντός των σηράγγων, το προσωπικό της "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." παρακολουθεί, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικά κέντρα που χρησιμοποιούν προσομοιωτές αναπαραγωγής συμβάντων σε πραγματικές συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι της "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε σήραγγα, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν στην προσπάθεια των αρμόδιων Κρατικών Αρχών σε περίπτωση που χρειαστεί.