Αττική Οδός & Οδική Ασφάλεια

Η Αττική Οδός, η οποία θέτει την οδική ασφάλεια ως προτεραιότητα των υποδομών και της λειτουργίας της, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, που έχουν αποσπάσει εθνικές και διεθνείς διακρίσεις.