%PHOTOCAPTION%

Διεθνείς συνεργασίες

Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα στελέχη της "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." συμμετέχουν ενεργά σε ένα σημαντικό αριθμό καταξιωμένων διεθνών φορέων και οργανισμών, ενώ συνεργάζονται στενά με την εξειδικευμένη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Διεθνείς οργανισμοί
TRB (Transportation Research Board of the National Academies)

Το TRB είναι τμήμα του Εθνικού Ερευνητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και λειτουργεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων. Αποστολή του είναι η προώθηση της καινοτομίας στον χώρο των μεταφορών. Το TRB διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, παρέχει συμβουλές για προγράμματα μεταφορών, προβάλλει προς το ευρύ κοινό τα ερευνητικά αποτελέσματα και ενθαρρύνει την εφαρμογή τους.

ΙΒΤΤΑ (International Bridge, Tunnel and Turnpike Association)

Το ΙΒΤΤΑ είναι ένας παγκόσμιος φορέας στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 320 εταιρείες από 50 χώρες του κόσμου που διαχειρίζονται αυτοκινητόδρομους, γέφυρες και σήραγγες με διόδια. Επί της ουσίας, το IBTTA είναι ένα φόρουμ ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, που έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση, προώθηση και ενίσχυση των υπηρεσιών του χώρου των μεταφορών.

IRF (International Road Federation)

Η IRF (Διεθνής Οδική Ομοσπονδία) είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί τη διαρκή βελτίωση των οδικών αξόνων και οδικών μεταφορικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, εστιάζοντας στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1948 και σήμερα περισσότερες από 500 κυβερνήσεις, εταιρείες και διεθνείς ενώσεις χρηματοδοτούν τη λειτουργία των γραφείων της σε Ουάσιγκτον, Ελβετία και Γένοβα.

Πανεπιστήμια

Πέραν της ενεργούς συμμετοχής στις εργασίες και τα συνέδρια διεθνών καταξιωμένων φορέων, τα στελέχη της "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." συνεργάζονται με διακεκριμένους καθηγητές των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας μας και Πανεπιστημίων της Ευρώπης και των Η.Π.Α, οι οποίοι, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό μεταφορικών συστημάτων, ανέπτυξαν μικροσκοπικά και μακροσκοπικά κυκλοφοριακά μοντέλα προσομοίωσης της Αττικής Οδού. Μέσω της κυκλοφοριακής προσομοίωσης αποτυπώθηκαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι κυκλοφοριακές συνθήκες του αυτοκινητόδρομου, με στόχο να εξαχθούν πληροφορίες για τις ταχύτητες που αναπτύσσουν οι οδηγοί, για τους χρόνους διαδρομής, για τις κυκλοφοριακές αναμονές εξαιτίας των ατυχημάτων, κ.ά. Η συνεργασία της Αττικής Οδού με καταξιωμένα ιδρύματα επεκτείνεται διαρκώς και σε άλλα πεδία.

Βραβεύσεις

2018 Diamonds of the Greek Economy

Η εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» διακρίθηκε για μία ακόμη χρονιά στη διοργάνωση που βραβεύει μεγάλες εταιρείες βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων, μεταξύ των οποίων είναι και οι: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, κ.ά. 

2016, 2017 Superbrand

Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» βραβεύθηκε στη διεθνή διοργάνωση Superbrands, που αξιολογεί και προβάλλει κορυφαίες επωνυμίες.

Η εταιρεία διακρίθηκε στην κατηγορία «Μεταφορές», μετά από έρευνα που υλοποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, στα Corporate Superbrands Greece 2016 αναδείχτηκαν 273 κορυφαίες εταιρείες, μετά από ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησε τις εταιρείες κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώμης που διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών Marc.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια για τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής και του κοινού ήταν η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και η δύναμη της φήμης, η αξιοπιστία και μακροχρόνια συνέπεια και η εταιρική υπευθυνότητα στους άξονες αγορά, εργασιακές σχέσεις, κοινωνία και περιβάλλον. 

2017 Diamonds of the Greek Economy

H εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» διακρίθηκε στη διοργάνωση που βραβεύει μεγάλες εταιρείες βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων, μεταξύ των οποίων είναι και οι: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, κ.λπ. 

H απονομή πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

2016, 2017 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» τιμήθηκε, επί 2 συνεχείς χρονιές, από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τον Έπαινο CRI PASS, που αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε 4 βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. 

Χωρίζεται σε πέντε ενότητες, κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθμολογία:

(1) Εταιρική δέσμευση

(2) Υλοποίηση δέσμευσης

(3) Διαχείριση

(4) Επίδοση και Επίπτωση.

2015 Διαχείριση Ποιότητας:Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Αυτοκινητόδρομου, «ΘΑΛΗΣ»/1ο Βραβείο Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (IRF)

H εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» βραβεύθηκε με το 1ο βραβείο στην κατηγορία Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management) από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (International Road Federation/IRF), τον κορυφαίο διεθνή θεσμό, που προβάλλει και επιβραβεύει πρωτοπόρες πρακτικές, καθώς και τα πρόσωπα που συνεισφέρουν στις μεταφορές και τις καθιστούν βασικό συντελεστή της παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ για τις Παγκόσμιες Μεταφορές. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας «Θαλής» της "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." συλλέγει δεδομένα, μετρά την απόδοση της εταιρείας και συγκρίνει τα αποτελέσματα με την αντίληψη των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Έτσι, εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες - χρήστες της Αττικής Οδού. Το σύστημα «Θαλής» συνδυάζει πιστοποιημένες κατά ISO διαδικασίες με ένα σύστημα διοικητικής πληροφόρησης βασισμένο σε 35 «δείκτες επίδοσης» (Key Performance Indicators – KPI’s), που σχετίζονται με την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση πελατών, τη συντήρηση του αυτοκινητόδρομου και τη συλλογή διοδίων. Η μοναδικότητα του συστήματος «Θαλής» έγκειται στον τρόπο με τον οποίο οι μετρήσεις συνδυάζονται με έρευνες ικανοποίησης πελατών, και τη μέθοδο MysteryShopping, ώστε η απόδοση της εταιρείας να συγκρίνεται με την αντίληψη και τις προσδοκίες των χρηστών της Αττικής Οδού. 

2015 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Βραβείο Καμπάνιας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Silveraward στην κατηγορία «Καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015» απέσπασε η εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», στην 9η διοργάνωση των Sustainability Forum & Awards 2015. Η βράβευση αφορά στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας «Μάτια Ανοιχτά στον Δρόμο!». Η εταιρεία κατέλαβε τη 2η θέση ανάμεσα σε σημαντικές συνυποψηφιότητες, όπως των εταιρειών Roche Hellas, INTERAMERICAN, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & NOVARTIS HELLAS ΑΕΒΕ.

Το πρόγραμμα «Μάτια Ανοιχτά στον Δρόμο!» έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των εφήβων σε θέματα οδικής ασφάλειας, δημιουργήθηκε από την “Αττικές Διαδρομές Α.Ε.” και είχε αρχικό εισηγητή τον ειδικό σε θέματα μοτοσικλέτας και οδικής ασφάλειας, Θανάση Χούντρα. Το πρόγραμμα έχει πάρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίησή του στα σχολεία της χώρας, ενώ βραβεύτηκε  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το  «Αριστείο στην Οδική Ασφάλεια 2015» στις Βρυξέλλες. 

2015 Οδική Ασφάλεια: «Aριστείο στην οδική ασφάλεια 2015»/Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το αριστείο απένειμε η Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Violeta Bulc, στην εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Το βραβείο αφορά σε δύο στοχευμένες δράσεις που υλοποιούν η "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." και η "Αττική Οδός Α.Ε." για την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των εφήβων σε θέματα οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, τη διαδραστική παράσταση για παιδιά του Δημοτικού, «Ο Αττικούλης», και το πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, «Μάτια Ανοιχτά στον Δρόμο!», που έχει πάρει την έγκριση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

2014: Aσφαλέστερος ελληνικός αυτοκινητόδρομος βάσει διεθνών πρωτοκόλλων αξιολόγησης EuroRAP AISBL

Ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού κατέγραψε υψηλές επιδόσεις στις μετρήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης Ασφάλειας Οδικών Υποδομών, βάσει διαπιστευμένης μεθοδολογίας και πρωτοκόλλων, EuroRAP AISBL:

  • Με πολύ χαμηλή συγκέντρωση θανατηφόρων ατυχημάτων σε σχέση με το πλήθος των οχημάτων και τις διαδρομές που εξυπηρετεί.
  • Υψηλή βαθμολογία έως και 5 αστέρων κατά την επιθεώρηση και αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του δρόμου, μέσω της αξιολόγησης περισσότερων από 50 χαρακτηριστικών στοιχείων των οδών.
2014 Εργασιακό περιβάλλον: διάκριση για το επίπεδο υγείας και ασφάλειας εργασίας

Η εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού, "Αττικές Διαδρομές Α.Ε.", βραβεύθηκε στον διαγωνισμό Health & Safety Awards 2014, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Η εταιρεία τιμήθηκε με  SILVER Award στην κατηγορία Μεταφορές & Υποδομές Μεταφορών. 

Η διάκριση  επιβραβεύει την "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." για την εφαρμογή συντονισμένης και πιστοποιημένης στρατηγικής για ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και τη συμμετοχή, την ενημέρωση & τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος. 

2014 Περιβάλλον: Βραβείο Αειφόρου Ανάπτυξης Υποδομών/Environmental Awards

Στην εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού, "Αττικές Διαδρομές Α.Ε.", απονεμήθηκε SILVER award στην κατηγορία Sustainable Infrastructure Development, στο πλαίσιο της διοργάνωσης ENVIRONMENTAL AWARDS, που θεσμοθέτησε η εταιρεία Boussias Communications και το Plant Management.

Η "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." βραβεύθηκε για τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει για την περιβαλλοντική προστασία, στην κατεύθυνση της εναρμόνισης της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου με το φυσικό περιβάλλον και διακρίθηκε ανάμεσα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που έχουν υλοποιήσει έργα ανακαίνισης / εκσυγχρονισμού κτιρίων ή αστικών περιοχών, ή/και καινοτόμες αστικές λύσεις, με άξονα τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, τη βελτίωση των υποδομών και του τρόπου ζωής/εξυπηρέτησης των πολιτών, τη διακυβέρνηση και την αειφορία.

2013 Επιχειρηματικότητα: διάκριση True Leader

Η εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», για 3η συνεχή χρονιά κατέκτησε διάκριση στο πλαίσιο της διοργάνωσης «True Leaders», ενός θεσμού που έχει καθιερώσει στην ελληνική αγορά η εταιρεία ICAP. 

Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε» κατατάχθηκε, μαζί με άλλες 42 ελληνικές εταιρείες, μεταξύ των πραγματικών ηγετών της αγοράς (True Leaders) και ξεχώρισε από ένα σύνολο 20.500 εταιρειών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία δημοσιεύονται από το σύνολο των εταιρειών και των επιχειρηματικών ομίλων της χώρας. 

2011: Διάκριση για τη μέτρηση/μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στη διοργάνωση "myclimate"

H εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», διακρίθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης Βραβεία myclimate «Green Leader Υπολογισμός & Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος», που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το  Κέντρο Αειφορίας (CSE). Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης της έρευνας με θέμα «Πράσινο Marketing: Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Marketing στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» που διενεργήθηκε από το Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (A.LA.R.M.) και το Κέντρο Αειφορίας (CSE) σε πανελλαδικό δείγμα 700 ατόμων. Έργο των βραβείων myclimate είναι η επιβράβευση και η ανάδειξη προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν προχωρήσει αποδεδειγμένα σε ενέργειες μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές τους.

Τα Βραβεία απένειμε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ελβετικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού myclimate, René Estermann.

Η διάκριση της "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." επιβραβεύει τις ενέργειες για τη μέτρηση και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η "Αττικές Διαδρομές Α.Ε.", παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος και προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, υλοποίησε ως πρώτο βήμα τη μέτρηση του ενεργειακού της αποτυπώματος.  Η όλη προσπάθεια υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις κοινές δράσεις που αναπτύχτηκαν με τη γαλλική εταιρεία, Egis Road Operations.

2011 Εξυπηρέτηση Πελατών: 1ο βραβείο Bαck Office από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών

Στην εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού, "Αττικές Διαδρομές Α.Ε.", απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στην Κατηγορία «Ομάδα της Χρονιάς: Back Office» για το έτος 2011. Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών απονέμονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 2004.

Οι ομάδες Back Office της "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." υποστηρίζουν και συμβάλλουν στην άψογη εξυπηρέτηση που προσφέρεται στους Σταθμούς Διοδίων, στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών, τις on-line υπηρεσίες, το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Ειδοποίησης του τηλεφωνικού αριθμού 1024 και τις Ομάδες Περιπολίας και Επέμβασης σε περίπτωση συμβάντος.
Η σημαντική διάκριση για την «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» επιβραβεύει τη συντονισμένη προσπάθεια της Αττικής Οδού, που γίνεται με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες και τους συνδρομητές του αυτοκινητόδρομου.

2010: Ασφαλέστερος δρόμος: 1ο βραβείο automotive

Στο πλαίσιο του θεσμού Automotive Awards, η Αττική Οδός απέσπασε το πρώτο βραβείο για τον πιο ασφαλή δρόμο στην Ελλάδα, βάσει των χαμηλών δεικτών τροχαίων ατυχημάτων και των προδιαγραφών ασφάλειας στην κατασκευή και τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου.

2010 Κορυφαία Επωνυμία: 1ο βραβείο στη διοργάνωση «Superbrands»

1ο Βραβείο «Μέγας Ήλιος» στην "Αττικές Διαδρομές Α.Ε" για την επωνυμία «Αττική Οδός Α.Ε.», από τη διεθνή διοργάνωση Superbrands, που αξιολογεί και προβάλλει κορυφαίες επωνυμίες. Η Αττική Οδός πρώτευσε στην κατηγορία Μεταφορές - Τηλεπικοινωνίες κι, επιπλέον, αναδείχθηκε πρώτη των πρώτων μεταξύ 3.000 εταιρικών επωνυμιών, βάσει έρευνας στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και σε 322 opinion leaders του επιχειρηματικού κόσμου.

2009, 2010 Καμπάνια για την Οδική Ασφάλεια: 1ο βραβείο CEO & CSR Money Conference

Η Αττική Οδός υλοποιεί καμπάνιες με θέμα την οδική ασφάλεια, ενώ τα μηνύματα σχεδιάζονται έτσι ώστε να στοχεύουν ανάλογα με τις ανάγκες της επικοινωνίας και σε ειδικά κοινά. Η στοχευμένη στους μοτοσικλετιστές ειδική ενέργεια της Αττικής Οδού (καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μοτοσικλετιστών σχετικά με θέματα ασφαλούς οδήγησης, έκδοση και διανομή έντυπου οδηγού με μυστικά ασφαλούς οδήγησης μοτοσικλέτας), τιμήθηκε με το 1ο βραβείο, στο πλαίσιο του συνεδρίου «CEO & CSR 2009», που διοργάνωσε η Money Conference σε συνεργασία με την Eurocharity. Στην ίδια διοργάνωση του 2010, η καμπάνια ασφαλούς οδήγησης για μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα απέσπασε και πάλι το πρώτο βραβείο κοινωνικής καμπάνιας.

2009 Ευρωπαϊκό Βραβείο «Αειφόρου Κατασκευής» στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού

Το σημαντικό βραβείο «Αειφόρου Κατασκευής» για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την κατασκευή της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού απέσπασε η κατασκευαστική εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», κατά την απονομή των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT), τον Μάρτιο του 2009 στο Κέντρο Γαία. Τον διαγωνισμό διοργάνωσε ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ).

Η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού αποτελεί υπόδειγμα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόσθηκε από την «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» και η οποία περιέλαβε, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, επανενσωμάτωση των προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή φυσικών ηχοπετασμάτων, cut & cover, αντιπλημμυρική θωράκιση, αντιστήριξη πρανών και βράχων, εικαστική διαμόρφωση του τοπίου και χρήση υψηλής τεχνολογίας περιβάλλοντος.

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», που υπήρξε leader της κατασκευής της Αττικής Οδού, αλλά και πολυάριθμων άλλων μεγάλων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, απέσπασε επίσης και βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το ολοκληρωμένο Σύστημα που εφαρμόζει και το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Βάσει του Συστήματος αυτού, γίνεται ενιαία διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που άπτονται της κατασκευαστικής δραστηριότητας, αλλά και της λειτουργίας της εταιρείας.

2009 Διαχείριση Έργου: 1ο βραβείο Διεθνούς Ένωσης Γεφυρών, Σηράγγων & Αυτοκινητόδρομων (IBΤTA)
1ο βραβείο
1ο βραβείο "Toll Excellence Award/Administration Category" από την Διεθνή Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων (ΙΒΤΤΑ)

Η "Αττική Οδός Α.Ε." και η "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." τιμήθηκαν με το 1ο βραβείο "Toll Excellence Award/ Administration Category" από το ΙΒΤΤΑ/International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (Διεθνής Ένωση Γεφυρών & Σηράγγων) για τη Διαχείριση Έργου.

Με το βραβείο "Toll Excellence Award", το οποίο αποτελεί την κορωνίδα των βραβείων του χώρου των αυτοκινητόδρομων και επίζηλο τίτλο τιμής κάθε εταιρείας και φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της λειτουργίας αυτοκινητόδρομων, η "Αττική Οδός Α.Ε" και η "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." βραβεύθηκαν για την εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος «Αποτίμηση της Επιτυχίας» ("Monitoring the Success"), που έθεσε σε εφαρμογή η Διοίκηση της Εταιρείας για την καταγραφή και συνεχή παρακολούθηση Δεικτών Απόδοσης, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται. Οι «Δείκτες Απόδοσης» καθορίζονται από την εφαρμογή των διαδικασιών και των πρακτικών που ακολουθούνται.

Αναλυτικά, η κατηγορία «Διαχείριση» (Administration) αναφέρεται στους τομείς της Στρατηγικής Οργάνωσης, Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Νομικής Υποστήριξης, Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Ανθρωπίνων Πόρων και Αξιολόγησης Κινδύνων, τομέων και δράσεων που, με βάση την ομογενοποιημένη Εσωτερική Οργανωτική Δομή, καταγράφουν και ποσοτικοποιούν την εφαρμογή πρακτικών μέτρων που εφαρμόζουν όλες οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα της εταιρείας.

2006, 2007, 2008 Διαχείριση Διοδίων: Έπαινοι Διεθνούς Ένωσης Γεφυρών, Σηράγγων & Αυτοκινητόδρομων (ΙΒΤΤΑ)

Βασικός στόχος του Τμήματος Διοδίων, Εμπορικής Διαχειρίσης & Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Αττικής Οδού είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες και συνδρομητές του αυτοκινητόδρομου. Η υψηλή αυτή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το προσωπικό της Αττικής Οδού στα διόδια είχε ως αποτέλεσμα τις διαδοχικές διακρίσεις με Επαίνους (Certificate of Merit-Toll Excellence Award) από τον Διεθνή Οργανισμό IBTTA/International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (Διεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητόδρομων) για τη συμβολή στην πρόοδο της διαχείρισης αυτοκινητόδρομων με διόδια.

2008 Εφαρμογή Τεχνολογίας GIS: 1ο βραβείο ESRI

Η τεχνολογία GIS (Geographic Information Systems) αποτελεί βασική παράμετρο της πληροφοριακής υποδομής της  "Αττικές Διαδρομές Α.Ε.". Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για την καταγραφή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, τη διαχείριση των συμβάντων, τον αυτόματο εντοπισμό οχημάτων από οχήματα περιπολίας, τις υπηρεσίες ασφάλειας και συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, καθώς και την ανάλυση των δεδομένων της χρήσης του e-PASS, για την καλύτερη αξιολόγηση, αξιοποίηση και, κατ’ επέκταση, την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνδρομητές και τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου.

Η χρήση της προηγμένης τεχνολογίας GIS και η συνεχής ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα αυτό επιβραβεύθηκαν με το βραβείο Special Achievement in GIS. Το βραβείο απένειμε στην "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." η ESRI (Environmental Systems Research Institute), κορυφαία εταιρεία σχεδιασμού και υλοποίησης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στο πλαίσιο της ετήσιας παγκόσμιας συνάντησης χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (World ArcGIS users forum), στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α.

2008 Διαχείριση Περιβάλλοντος: 1ο βραβείο Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (IRF)

Οι φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης (αντιπλημμυρικά έργα, αποκατάσταση και αναδάσωση παλαιών λατομείων, μέτρα αντιθορυβικής προστασίας, εμπλουτισμός της τοπικής χλωρίδας με εκτεταμένες φυτεύσεις, διαρκής συντήρηση πρασίνου, προστασία της τοπικής πανίδας, διαμόρφωση «σκεπαστών» σε χώρους άθλησης και αναψυχής, ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, πλήρες πρόγραμμα ανακύκλωσης) επιβραβεύθηκαν με το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Υποδομών», που απονεμήθηκε στην «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (International Road Federation - IRF). Η απονομή των «Βραβείων Παγκόσμιων Οδικών Επιτευγμάτων» έγινε στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του Συμβουλίου Κυκλοφοριακών Ερευνών (Transportation Research Board) της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών.

2007 Συμβολή στην οδική ασφάλεια: βραβείο Οδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Η Οδική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΟΔ.ΟΜ.ΕΛ.), στo πλαίσιo του Διεθνούς Συνεδρίου «ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ», που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και της IRF (International Road Federation), βράβευσε την «Αττικές Διαδρομές Α.Ε» για τη συμβολή της στην οδική ασφάλεια.

2005 Συμβολή στην οδική ασφάλεια: 1ο βραβείο διεθνούς οδικής ομοσπονδίας (IRF)

Η οδική ασφάλεια καθόρισε την κατασκευή της Αττικής Οδού που ολοκληρώθηκε βάσει υψηλών διεθνών προδιαγραφών, ενώ αποτελεί σταθερή επιδίωξη της λειτουργίας της. Ο αυτοκινητόδρομος δημιούργησε νέα δεδομένα στον τομέα της οδικής ασφάλειας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, και κέρδισε τη διεθνή καταξίωση με τη βράβευση της "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (Ιnternational Road Federation - IRF) με το 1ο Eυρωπαϊκό Βραβείο για τη συνεισφορά της εταιρείας στην οδική ασφάλεια.

2005 Επίπεδo οδικής ασφάλειας: βραβείο Mototech

Στο πλαίσιο των βραβείων AUTOCAR 2005, η ΜΟΤΟΤECH απένειμε στην "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." το Βραβείο Οδικής Ασφάλειας, για τις υψηλές προδιαγραφές με τις οποίες λειτουργεί ο αυτοκινητόδρομος και για την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους χρήστες του δρόμου.

2004 Εικαστική Διαμόρφωση Τοπίου: Πανευρωπαϊκή Διάκριση

Η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου συνδυάστηκε με την τέχνη, μέσω της συνεργασίας με τη γλύπτρια τοπίου Νέλλα Γκόλαντα, η οποία οδήγησε σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα μοναδικό, καθώς η Δυτική περιφερειακή Υμηττού έχει χαρακτηριστεί ως «δρόμος-γλυπτό». Οι γλυπτικές παρεμβάσεις στο κομμάτι αυτό της Αττικής Οδού κέρδισαν σημαντική διάκριση στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 2004 Εuropean Urban Prize for Urban Public Space, μια διοργάνωση του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης της Βαρκελώνης και των Ινστιτούτων Αρχιτεκτονικής της Γαλλίας, Δανίας και Αυστρίας.

2003 Αντιθορυβική Προστασία: βραβείο Γαλλικού Εθνικού Συμβουλίου Μελέτης Θορύβου

Στην Αττική Οδό έχει γίνει ειδική μελέτη και έχουν ληφθεί μέτρα για τη συστηματική αντιμετώπιση του θορύβου. Ειδικά ηχοπετάσματα πολλών χιλιομέτρων έχουν τοποθετηθεί στον αυτοκινητόδρομο, μειώνοντας αποτελεσματικά το θόρυβο από τη λειτουργία του. Η εταιρεία λειτουργίας "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." πραγματοποιεί ετησίως 150 24ωρες μετρήσεις  με κινητές μονάδες μέτρησης θορύβου. Βάσει των μετρήσεων, η εταιρεία προχωράει - όπου κρίνεται απαραίτητο - σε συμπληρωματική τοποθέτηση ηχοπετασμάτων.

 Η προσπάθεια έχει αναγνωρισθεί με το Prize Decibel D' Or από το Conseil National de Bruit της Γαλλίας (Εθνικό Συμβούλιο μελέτης του θορύβου) στην κατηγορία «Πόλη και Οδικές Μεταφορές» για το πρόγραμμα «Διαχείριση και μείωση της ηχορύπανσης στην Αττική Οδό».