Παράδοση στην κυκλοφορία του τμήματος Ελευσίνα - Μεταμόρφωση της Αττικής Οδού