Πλήρης Λειτουργία του Τμήματος Γέρακας - Σπάτα και παράδοση 3 χλμ της ΔΠΛΥ