Η εταιρεία λειτουργίας

Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1999 και έχει αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση  της Αττικής Οδού.

Κύριος στόχος των Αττικών Διαδρομών είναι η συνεχής, αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία του αυτοκινητόδρομου (24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο) σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες.

 

%PHOTOCAPTION%

Aρμοδιότητες

Στις κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού περιλαμβάνονται:

 • Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της κυκλοφορίας.
 • Η διαχείριση έκτακτων περιστατικών και προγραμματισμένων ενεργειών.
 • Η επιθεώρηση, η συντήρηση και οι επισκευές που απαιτούνται για να διατηρείται ο αυτοκινητόδρομος σε καλή κατάσταση.
 • Η συντήρηση των οχημάτων και των εγκαταστάσεων.
 • Οι εργασίες ρουτίνας όπως ο καθαρισμός του δρόμου.

Η κεντρικός έλεγχος ασκείται 24 ώρες το 24ωρο από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.), στην Παιανία. Με τη συνεχή παρουσία ειδικευμένων στελεχών και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, το Κ.Δ.Κ. επιβλέπει διαρκώς τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου και ενημερώνει άμεσα τα λοιπά αρμόδια τμήματα ή/και τους φορείς για την εμφάνιση τυχόν προβλημάτων.

Πέραν της διαχείρισης της κυκλοφορίας, εξαιρετικά κρίσιμος σε ένα τόσο μεγάλο έργο είναι και ο παράγοντας συντήρηση. Στην Αττική Οδό, οι εργασίες συντήρησης (προληπτικής και διορθωτικής) αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε»

Οι τεχνολογικές υποδομές

Το Traffic Management System - T.M.S. είναι ο "τεχνολογικός" συνεργάτης των ανθρώπων του Κ.Δ.Κ. (Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας) και, σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο σύγχρονο εξοπλισμό του αυτοκινητόδρομου, προσφέρει στο προσωπικό των Αττικών Διαδρομών διαρκή ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν κατά μήκος της Αττικής Οδού.
Τα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιεί το Κ.Δ.Κ. χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Συστήματα ανίχνευσης συμβάντων

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις υποδομές που δίνουν στο Κ.Δ.Κ. τη δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στον αυτοκινητόδρομο.

 • Αισθητήρες (επαγωγικοί βρόχοι) ανά 500 μέτρα κάτω από την άσφαλτο στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο και ανά 60 μέτρα στις σήραγγες. Παρέχουν πληροφορίεςγια το πλήθος, την ταχύτητα ροής και την πυκνότητα των οχημάτων, ώστε να είναι δυνατή η άμεση ενεργοποίηση διαδικασιών επέμβασης.
 • Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (Closed Circuit TV - CCTV) κατά μήκος της Αττικής Οδού με δυνατότητα περιστροφής με τηλεχειρισμό. Μεταδίδουν πλήρη εικόνα των συνθηκών κυκλοφορίας στις οθόνες του Κέντρου Ελέγχου (Control Room).
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί σε διάφορα σημεία της Αττικής Οδού. Παρέχουν πληροφόρηση για τυχόν μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών / επιδείνωση των καιρικών φαινομένων, έτσι ώστε όλες οι μονάδες να είναι σε επιφυλακή.
 • Σταθμοί μέτρησης θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Συστήματα ανταπόκρισης σε συμβάντα

Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.) :

 • Επικοινωνεί διαρκώς με τις μονάδες περιπολίας που κινούνται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου και έχουν ως βασική αποστολή τον εντοπισμό έκτακτων περιστατικών και την άμεση επέμβαση - αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
 • Ενημερώνει τους οδηγούς για προβλήματα, μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητού μηνύματος.
 • Ειδοποιεί τις συνεργαζόμενες εταιρείες οδικής βοήθειας (Interamerican & Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων (Ο.Β.Β.Ο.)) σε περίπτωση συμβάντος. Τα ακινητοποιημένα οχήματα μεταφέρονται δωρεάν στην πλησιέστερη έξοδο.
 • Ειδοποιεί, ανάλογα με την περίπτωση, το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Συντονίζει τις καθημερινές εργασίες των ομάδων συντήρησης-επέμβασης.
Εξοπλισμός στον αυτοκινητόδρομο
 • 222 κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (Closed Circuit TV - CCTV).
 • 15 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων κατά μήκος της Αττικής Οδού (Mainline Variable Message Signs - MVMS).
 • 57 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που καλύπτουν όλες τις προσβάσεις στην Αττική Οδό (Access Variable Message Signs - AVMS).
 • 71 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων σε όλους τους σταθμούς διοδίων (Toll Variable Message Signs - Toll VMS).
 • 30 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων μίας γραμμής κατά μήκος της Αττικής Οδού (Single Line Variable Message Signs-SLVMS).
 • 586 συστοιχίες αισθητήρων (τοποθετημένοι ανά 500μ. στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο και ανά 60μ. στις σήραγγες) για την καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου και των ταχυτήτων (Vehicle Detection System - VDS).
 • 560 πινακίδες ελέγχου λωρίδας (Lane Control Signs - LCS).
 • 359 πινακίδες μεταβλητών ορίων ταχύτητας (Variable Speed Limit Signs – VSLS).
 • 44 συσκευές ανίχνευσης υπέρβασης επιτρεπόμενου ύψους οχημάτων στις εισόδους (Over Height Vehicle Detection - OHVD).
 • 3 μετεωρολογικοί σταθμοί για τη μέτρηση μεγεθών όπως: θερμοκρασία, άνεμος, υγρασία, πίεση αέρος.
 • Περιβαλλοντικοί σταθμοί με μετάδοση μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, μέσω συστήματος Scada (8 σταθερές θέσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση, 8 σταθερές θέσεις για την ηχορύπανση, κινητές μονάδες μέτρησης θορύβου για την πραγματοποίηση 200 μετρήσεων ετησίως σε προκαθορισμένα σημεία).
 • Τηλεφωνική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης, 1024.
 • Συστήματα επικοινωνίας TETRA.
Εξοπλισμός εντός του Κ.Δ.Κ. (Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας)
 • 1 video wall (5,8μ x 2,2 μ) που αποτελείται από 8 «φυσικά cubes» των 70΄. Στην καθημερινή λειτουργία 2 cubes λειτουργούν ως κεντρικά ενώ τα υπόλοιπα διαιρούνται, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 24 monitor των 35΄.
 • 8 σταθμοί εργασίας με πρόσβαση στα λογισμικά Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ελέχγου/χειρισμού του εξοπλισμού πεδίου (πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, κάμερες, εξοπλισμός σηράγγων, φώτα, κλπ), καταγραφής συμβάντων και ατυχημάτων, παρακολούθησης real-time της κίνησης των οχημάτων περιπολίας.
%PHOTOCAPTION%

Στόλος Οχημάτων και Μηχανημάτων

Οχήματα

 • 35 οχήματα τύπου Van, για επέμβαση σε συμβάντα και εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Τα οχήματα είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (κώνους, πινακίδες σήμανσης κλπ.), για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού βαθμού οδικής ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών επί του αυτοκινητόδρομου, ενώ φέρουν και πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων.
 • 15 οχήματα τύπου mini van για τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Αττικής Οδού.
 • 3 μικροί γερανοί για παροχή οδικής βοήθειας σε χρήστες. Οι γερανοί είναι πλήρως εξοπλισμένοι με κώνους, πινακίδες σήμανσης κλπ., ενώ φέρουν και πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων.
 • 8 οχήματα τύπου pick up 4X4 για μεταφορά υλικών.
 • 4 επιβατικά οχήματα τύπου jeep 4X4 για μεταφορά προσώπων και υλικών.
 • 29 επιβατικά οχήματα με τα χαρακτηριστικά της εταιρίας για υπηρεσιακή χρήση από το προσωπικό.
 • 1 λεωφορείο 18 θέσεων για μεταφορά προσωπικού.
 • 2 μοτοσικλέτες για επεμβάσεις σε συμβάντα, σε περιπτώσεις που η προσέγγιση με άλλο όχημα είναι δυσχερής, λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Μηχανήματα έργου
 • 5 πολυμηχανήματα τύπου Unimog για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, των σταθμών διοδίων και των σηράγγων, τα οποία λειτουργούν με την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού (λεπίδα, αλατοδιανομέας) και ως εκχιονιστικά.
 • 2 πλυστικά οχήματα.
 • 8 φορτηγά για μεταφορά υλικών, τα οποία λειτουργούν με την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού (λεπίδα, αλατοδιανομέας) και ως εκχιονιστικά.
 • 5 σάρωθρα (σκούπες) εξοπλισμένα με βούρτσες, αναρροφητήρα και πλυστικό πιστόλι για εργασίες καθαρισμών οδοστρώματος και άντλησης τυχόν λιμναζόντων υδάτων.
 • 3 καλαθοφόρα για εκπόνηση εργασιών σε ύψος από το οδόστρωμα.
 • 4 φορτωτές για φόρτωση και μεταφορά υλικών.
 • 5 πολυμηχανήματα τύπου Unimog για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, των σταθμών διοδίων και των σηράγγων, τα οποία λειτουργούν με την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού (λεπίδα, αλατοδιανομέας) και ως εκχιονιστικά.
 • 2 πλυστικά οχήματα.
 • 8 φορτηγά για μεταφορά υλικών, τα οποία λειτουργούν με την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού (λεπίδα, αλατοδιανομέας) και ως εκχιονιστικά.
 • 5 σάρωθρα (σκούπες) εξοπλισμένα με βούρτσες, αναρροφητήρα και πλυστικό πιστόλι για εργασίες καθαρισμών οδοστρώματος και άντλησης τυχόν λιμναζόντων υδάτων.
 • 3 καλαθοφόρα για εκπόνηση εργασιών σε ύψος από το οδόστρωμα.
 • 4 φορτωτές για φόρτωση και μεταφορά υλικών.
Λοιπός κινητός εξοπλισμός
 • 5 trailer κινητής φωτεινής σήμανσης για περιπτώσεις προσωρινού αποκλεισμού λωρίδων της Αττικής Οδού.
 • 2 κινητές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (Variable Message Signs - VMS).
Οδική Βοήθεια

Για την παροχή δωρεάν οδικής βοήθειας στους χρήστες της Αττικής Οδού, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συνεργάζεται και με εταιρείες Οδικής Βοήθειας, παρέχοντας σε 24ωρη βάση δωρεάν τις υπηρεσίες της στους έχοντες ανάγκη οδικής βοήθειας, διαθέτοντας:

 • 4 οχήματα οδικής βοήθειας ελαφρών οχημάτων (κάτω των 2,5 τόνων).
 • 1 όχημα οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων.

Ο αριθμός των οχημάτων αυξάνεται σε περίπτωση ανάγκης (πχ. αυξημένος αριθμός συμβάντων σε ώρες αιχμής, απεγκλωβισμός οχημάτων σε περίπτωση χιονόπτωσης, κλπ.).

Ενίσχυση αποχιονισμού

Σε περίπτωση εκτεταμένης χιονόπτωσης, ο στόλος των εκχιονιστικών της Αττικές Διαδρομές Α.Ε. ενισχύεται από την Κοινοπραξία «Αττική Οδός» με:

 • 9 φορτηγά εξοπλισμένα με λεπίδα και αλατοδιανομέα.
 • 6 φορτωτές άλατος
 • και επιπλέον Grader, JCB, φορτηγά, pick up 4X4 εφόσον απαιτείται.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Αριθμός Εργαζομένων

Σήμερα, για τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση της Αττικής Οδού απασχολούνται περίπου 1.200 εργαζόμενοι των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Μηχανικοί, Συγκοινωνιολόγοι και άλλοι επιστήμονες που κατευθύνουν και υποστηρίζουν το γενικό διοικητικό έργο της εταιρείας.
 • Προσωπικό διαχείρισης της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου.
 • Προσωπικό διοδίων και εξυπηρέτησης πελατών.
Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού

Σε ετήσια βάση το προσωπικό των περιπόλων και των ομάδων ανταπόκρισης εκπαιδεύεται σε θέματα:

 • Πρώτων βοηθειών για παροχή άμεσης βοήθειας σε περιστατικά στην Αττική Οδό, όπως τραυματισμοί κλπ.
 • Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος και χρήσης εξοπλισμού αποτροπής πυρκαγιάς.
 • Ασφάλειας των σηράγγων.
 • Βασικής Κυκλοφοριακής Τεχνικής.
 • Ασφάλειας της εργασίας.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας εντός των σηράγγων, το προσωπικό των Αττικών Διαδρομών παρακολουθεί, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικά κέντρα που χρησιμοποιούν προσομοιωτές αναπαραγωγής συμβάντων σε πραγματικές συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι των Αττικών Διαδρομών εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε σήραγγα, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν στην προσπάθεια των αρμόδιων Κρατικών Αρχών σε περίπτωση που χρειαστεί.

ρυθμίσεις Cookies

Πολιτική Cookies

Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.aodos.gr και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, το κινητό σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας ένας διαδικτυακός τόπος όταν τον επισκέπτεστε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.

Ποια cookies χρησιμοποιεί o ιστοχώρος www.aodos.gr

Χρησιμοποιούμε δύο κατηγορίες cookies:

 • Session cookies (προσωρινά cookies) – Παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο μας.
 • Persistent cookies (μόνιμα cookies) – Παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του browser σας.
 • Η χρήση του Ιστότοπου  www.aodos.gr  από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά τις επισκέψεις σας στο  www.aodos.gr .

Tα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση σε αυτόν και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Επίσης, τα cookies βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Τέλος, χρησιμοποιούμε cookies διαχείρισης της κίνησης για να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας.

Πώς μπορείτε να διαγράψετε τα cookies

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Google Analytics

Ο ιστοχώρος www.aodos.gr χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Χρησιμοποιούμενα cookies

Ονομασία cookies

Πάροχος cookies

Σκοπός

Διάρκεια

ASPSESSIONID*

www.aodos.gr

Ταυτοποίηση του επισκέπτη στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων για την τρέχουσα επίσκεψη

Session cookie

ASPSESSIONID*

cs.attiki-odos.gr

Ταυτοποίηση του επισκέπτη στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων για την τρέχουσα επίσκεψη

Session cookie

ASPSESSIONID*

stats.netuse.gr

Ταυτοποίηση του επισκέπτη στον εξυπηρετητή καταγραφής στατιστικών για την τρέχουσα επίσκεψη

Session cookie

ASPFIXATION

cs.attiki-odos.gr

Ταυτοποίηση του επισκέπτη στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων για την τρέχουσα επίσκεψη

Session cookie

_cfduid

cloudflare.com

Ταυτοποίηση του επισκέπτη στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

Persistent Cookie

_ga
_gat
_gid

Google Analytics via
.aodos.gr

Ταυτοποίηση του επισκέπτη στον εξυπηρετητή καταγραφής στατιστικών google analytics για το domain .aodos.gr

https://developers.google.com/analytics/devguides/

collection/analyticsjs/cookie-usage

_ga
2χρόνια

_gid
24 ώρες

_gat
1 λεπτό

cookieconsent_status www.aodos.gr Κατάσταση αποδοχής της χρήσης cookies απο τον χρήστη, στο site της Αττικής Οδού 1 χρόνος

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Άρθρο 13 κανονισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ (ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ)

Α/Α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

1

1 (α)

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκπροσώπου του

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΜΗ 2230901000, ΑΦΜ 094421389, ΕΔΡΑ: Παιανία Αττικής ΤΚ 19002, 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, Έξοδος 18, Κέντρο Λειτουργίας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302106682200, ηλεκτρονική διεύθυνση: aosa@attiki-odos.gr.

Εκπρόσωπος Κων/νος Δρίμερης, Τεχνικός Διευθυντής, ΑΦΜ 043549244, ΑΔΤ Σ099347, ηλεκτρονική διεύθυνση: kdrimeris@attiki-odos.gr, τηλ.: +302106682202, φαξ: +302106025060

2. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., ΓΕΜΗ 3534001000, ΑΦΜ 099360227, ΕΔΡΑ: Παιανία Αττικής ΤΚ 19002, 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, Έξοδος 18, Κέντρο Λειτουργίας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302106682000, ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprivacy@attikesdiadromes.gr

 Εκπρόσωπος Βασίλειος Χαλκιάς, Δ/νων Σύμβουλος, ΑΦΜ 046309592, ΑΔΤ ΑΙ082516 ηλεκτρονική διεύθυνση: bhalkias@attikesdiadromes.gr, τηλ.: +302106682010, φαξ: +302106635578

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτελών την Επεξεργασία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ για λογαριασμό της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ (άρθρο 28 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

2

1(β)

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ του ΜΙΧΑΗΛ, ΑΜ ΔΣΑ 13529, ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ ΓΡΑΝΙΚΟΥ ΑΡ. 1 ΤΚ 10435, ΑΦΜ 043026906, ΑΔΤ 307095, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302105229498 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: mitletton@lor.gr

3

1(γ)

Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση επεξεργασίας

​(i) Λήψη αιτημάτων / παραπόνων από συνδρομητές & απάντηση σε αυτά στα πλαίσια του Ν 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή (ΦΕΚ Α 191).

(ii) Σύναψη και διαχείριση αίτησης / σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων, στα πλαίσια του κυρωτικού της από 23.5.1996 σύμβασης παραχώρησης Νόμου 2445/1996 (ΦΕΚ Α 274).

(iii) Μηνιαία(ηλεκτρονική και μη) τιμολόγηση συνδρομητών στα πλαίσια του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α 251).

(iv) Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων (υποβολή ΜΥΦ κ.α.) στα πλαίσια του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).

(v) Τιμολόγηση και διεκπεραίωση αιτημάτων / παραπόνων συνδρομητών στα πλαίσια της οδηγίας 2004/52/ΕΚ και του ΠΔ 177/2007 (ΦΕΚ Α 216).

(vii) διεκπεραίωση αλληλογραφίας με συνδρομητές στα πλαίσια της εφαρμογής my e pass που αναρτάται στον ιστότοπο www.aodos.gr.

(viii) αποστολή νέων / προωθητικών ενεργειών (newsletter, έντυπα κ.α.).

4

1(δ)

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας

Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των νόμιμων και συμβατικών του υποχρεώσεων που απορρέουν από (α)  τον κυρωτικό της από 23.5.1996 σύμβασης παραχώρησης Νόμο 2445/1996 (ΦΕΚ Α 274), (β) το Ν. 4172/2013 - ΚΦΕ (ΦΕΚ Α 167), (γ) το Ν. 4308/2014 περί ελληνικών λογιστικών προτύπων (ΦΕΚ Α 251), (δ) την οδηγία 2004/52/ΕΚ και το ΠΔ 177/2007 (ΦΕΚ Α 216) και (ε) το Ν 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή (ΦΕΚ Α 191).

5

1(ε)

Κατηγορίες αποδεκτών και αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(α) οι αρμόδιες φορολογικές αρχές στα πλαίσια του Ν. 4172/2013 - ΚΦΕ (ΦΕΚ Α 167),

(β) οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα πλαίσια του κυρωτικού της από 23.5.1996 σύμβασης παραχώρησης Νόμου 2445/1996 (ΦΕΚ Α 274) και

(γ) οι λοιπές εταιρείες παραχώρησης οδικών υποδομών με διόδια στα πλαίσια της οδηγίας 2004/52/ΕΚ και το ΠΔ 177/2007 (ΦΕΚ Α 216)

(δ) οι εταιρείες που διανέμουν για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη «e pass» (ενδεικτικά ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, AUTECO, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ).

(ε) οι εταιρείες που εισπράττουν για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας είτε τα ποσά προκαταβολής είτε τα ποσά εξόφλησης για τις ηλεκτρονικές διελεύσεις στην Αττική Οδό (ενδεικτικά ΕΚΟ – BP, SHELL, EUROBANK, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ).

6

1(στ)

Πρόθεση υπευθύνου να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό

ΟΧΙ

7

2(α)

Χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το χρονικό διάστημα ισχύος της, αορίστου χρόνου, εκάστης αίτησης / σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων πλέον πέντε (5) ετών μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ισχύος αυτής λόγω των διατάξεων του άρθρου 84 παρ. 1 Ν. 4172/2013 - ΚΦΕ (ΦΕΚ Α 167) περί παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου και λόγω των διατάξεων του άρθρου 250 ΑΚ περί παραγραφής απαιτήσεων.

8

2(β)

Ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων

1. Άρθρο 16 «Δικαίωμα Διόρθωσης» Κανονισμού (ΕΕ) 216/679 της 27.4.2016, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο www.dpa.gr: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 
2. Άρθρο 17 «Δικαίωμα Διαγραφής» (ή «Δικαίωμα στη Λήθη») Κανονισμού (ΕΕ) 216/679 της 27.4.2016, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο www.dpa.gr: Σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν  υπάρχει νόμιμος λόγος για εμάς ώστε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι  απόλυτο δικαίωμα.  Ενδεχομένως να έχουμε το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχουμε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξουμε ή έχουμε άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσουμε.
 
3. Άρθρο 18 «Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας» Κανονισμού (ΕΕ) 216/679 της 27.4.2016, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο www.dpa.gr: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούμε περαιτέρω.
 
4. Άρθρο 20 «Δικαίωμα στη Φορητότητα» Κανονισμού (ΕΕ) 216/679 της 27.4.2016, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο www.dpa.gr: Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο κάποιων προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς και να τα επαναχρησιμοποιήσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς σας σκοπούς.
 
5. Άρθρο 21 «Δικαίωμα αντίταξης ή εναντίωσης» Κανονισμού (ΕΕ) 216/679 της 27.4.2016, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο www.dpa.gr: Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για άμεσο μάρκετινγκ (το οποίο κάνουμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας).

9

2(γ)

Ύπαρξη δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσης χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της

Άρθρο 7 «Προϋποθέσεις για συγκατάθεση» Κανονισμού (ΕΕ) 216/679 της 27.4.2016, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο www.dpa.gr: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

 

2(δ)

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Φαξ: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

11

2(ε)

Κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών.

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκάστου υποκειμένου αποτελεί νομική και συμβατική υποχρέωση για τη σύναψη της αίτησης / σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων, για την τιμολόγηση (ηλεκτρονική ή έγχαρτη) των ηλεκτρονικών διελεύσεων των συνδρομητών της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. αναφορικά με τους συνδρομητές της, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί διαλειτουργικότητας συστημάτων διοδίων καθώς και για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή. Σε περίπτωση μη παροχής των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθίσταται αδύνατη η σύναψη της αίτησης / σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων.

12

2(στ)

Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

ΟΧΙ